Nieuwe alliantie roept op plantaardig voedsel centraal te stellen in EU Voedselbeleid

ProVeg is trots founding member te zijn van de European Alliance for Plant-based Foods (EAPF), die deze week wordt gelanceerd. Samen met andere NGO’s, de wetenschappelijke sector en bedrijven helpt ProVeg de ambities voor een duurzaam voedselsysteem van de Europese Commissie te realiseren. De coalitie heeft het doel een duurzaam voedselsysteem te creëren waarin plantaardig voedsel de hoofdrol speelt.

“De wens van Europese consumenten om gezonder en duurzamer te eten heeft de vraag naar plantaardig voedsel in alle lidstaten sterk doen groeien. De EAPF ondersteunt deze positieve ontwikkeling en pleit voor betere regelgeving voor plantaardige voedingsproducten, waardoor het gemakkelijker wordt voor consumenten om gezonde en duurzame voedselkeuzes te maken. ProVeg is er trots op een actieve rol te spelen in de alliantie. Via deze samenwerking verbinden wij direct onze zakelijke partners en internationale consumentennetwerk met beleids- en communicatie-inspanningen op EU-niveau. Het is een win-win-win-scenario voor mens, planeet en plantaardige voedselproducenten,” zegt Veerle Vrindts, directeur van ProVeg Nederland.

De EAPF brengt Proveg samen met andere NGO’s (waaronder World Animal Protection en het Good Food Institute Europe), evenals de particuliere sector (o.a. Upfield, Oatly, Nestlé, Beyond Meat en Heura Foods) en de wetenschappelijke gemeenschap (de European Medical Association), en meer leden die van plan zijn zich in de komende periode aan te sluiten. Onze gezamenlijke missie is om plantaardige voeding centraal te stellen in de transitie naar een duurzamer en gezonder voedselsysteem.

De Europese Commissie erkent het belang van plantaardige voeding in de transitie van de landbouw. Zoals de Secretaris-generaal van de EAPF, Siska Pottie, verklaarde: “Om blijvend succesvol te zijn in het aansturen en versnellen van de transitie naar meer plantaardige voedingspatronen, is het belangrijk om krachten en middelen te bundelen. De European Alliance for Plant-based Foods is een coalition of the willing, bestaande uit meerdere stakeholders die geloven dat we alleen door samen te werken het potentieel kunnen benutten en kansen grijpen om een betere wereld te creëren door plantaardig voedsel.”

De EAPF is al begonnen aan haar eerste project: het aanpakken van de kwestie rondom de benaming van plantaardige vlees- en zuivelalternatieven. Door haar uitgebreide netwerk te mobiliseren, heeft de EAPF meer dan 35 organisaties verzameld rond een gezamenlijke brief waarin het Europees Parlement wordt opgeroepen om de voorgestelde verboden op het gebruik van vlees- en zuivelgerelateerde namen voor plantaardige producten af te wijzen. De voorstellen liggen momenteel nog op tafel als onderdeel van de herziening van de verordening inzake de gemeenschappelijke marktorganisatie voor landbouwproducten, en zullen worden besproken tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement, die plaatsvindt in de derde week van oktober.

De EAPF roept de EU op om consumenten in staat te stellen goed geïnformeerde en bewuste keuzes te maken over hun dieet en voedselkeuzes. Dit vereist een gelijk speelveld voor plantaardige voedingsmiddelen in het krijgen van toegang tot de Europese markt.

“We moedigen organisaties die de missie van EAPF delen aan om zich aan te sluiten en te helpen de Farm to Fork Strategie waar te maken,” aldus Veerle Vrindts.