NielsenIQ: Top-10 FMCG Groeimerken 2022


NielsenIQ (NIQ) Nederland heeft de grootste 100 FMCG-merken van 2022 op een rijtje gezet en stelde op basis daarvan onderstaande lijst van Top 10 groei-merken samen. 

De totale omzet van Nielsen IQ (NIQ) Top 100 Merken groeide met +€328 miljoen naar € 9,6 miljard. De top 10 grootste groeiers groeiden gezamelijk +€225 miljoen, wat een bijdrage van bijna 70% aan de totale omzetgroei is. In procenten betekende dit een groei van +3.5% voor de Top 100 en een groei van +10.9% voor de Top 10.

Bovenaan de Top 10 hebben de nummer 1 en 2 van vorig jaar positie gewisseld. In 2022 is Red Bull met een omzet groei van +€42 miljoen de grootste groeier. Daarmee laat het de nummer 1 van vorig jaar, Hertog Jan dat €32 miljoen in omzet groeide, achter zich. Beide merken groeiden double-digit in 2022 en kenmerken zich door consistente omzet groei door de jaren heen.

Nummer 3 op de lijst is Coca Cola met een omzetgroei van +€26 miljoen. Met Coca Cola erbij is het interessant te zien dat de gehele top 3 de omzet groei bereikt vanuit een positieve unit-ontwikkeling. De prijscomponent speelt (nagenoeg) geen rol in de omzetgroei, hetgeen opmerkelijk is in deze tijden van hoge inflatie.

Op de NIQ Top 10-lijst prijken ook de personal care merken Chanel en Dior. Beide merken groeiden meer dan 20% in omzet en deden dit hoofdzakelijk vanuit units en minder vanuit de prijscomponent. Één van de redenen voor de sterke groei in units zijn de Corona maatregelen gedurende 2021. Gedurende 2022 was de impact hiervan aanzienlijk minder, hetgeen positief uitpakte voor deze merken.

Voor twee merken (Lay’s & Ola) komt de groei volledig uit de prijs-component, maar deze heeft geen (groot) effect op de units-component.

M.b.t. de omzetontwikkeling van Spa valt op dat zowel de unit- als de prijscomponent bijdragen aan de €15 miljoen groei in 2022. Het was voor een groot deel Spa Reine dat deze groei realiseerde.

Het jaar 2023 zal voor de merken in NIQ’s Top 10 groei-merken, net als alle andere merken, weer een jaar vol uitdagingen zijn. 2023 is bijvoorbeeld het jaar van statiegeld op blik en het eerste jaar dat (als het goed is) volledig gevrijwaard zal zijn van Corona-maatregelen. Daarnaast neemt de inflatie op dit moment weliswaar licht af, maar is deze nog geenszins terug op het nivo van voor de oorlog in de Oekraïne.

Met veel prijsverhogingen in 2022 in het achterhoofd en de groei van het aandeel van Eigen Merken, zal het regelmatig balanceren zijn tussen prijsstelling, promotioneel beleid en volume doelstellingen.