Nestlé: naar netto-nul emissie in 2050

Klimaatverandering vormt een enorm risico voor de toekomst van voedsel. Tegelijkertijd zijn voedselproductie en -consumptie een belangrijke bron van broeikasgasemissies. Daarom zal Nestlé haar broeikasgasemissies tegen 2030 halveren om tegen 2050 netto-nul emissie te bereiken. Netto-nul betekent dat het bedrijf haar broeikasgasemissies van boer-tot-bord drastisch zal verminderen en haar resterende emissies uit de atmosfeer verwijdert met projecten waarin koolstof wordt opgeslagen in bodems en bomen.

Focus op regeneratieve landbouw
Meer dan twee derde van de uitstoot van Nestlé is afkomstig van de productie van agrarische ingrediënten die het gebruikt. Het bedrijf koopt deze ingrediënten van 500.000 boeren waarmee het rechtstreeks samenwerkt en van nog eens 4,5 miljoen boeren via leveranciers van over de hele wereld. Om de uitstoot door landbouw aan te pakken, zal Nestlé samen met haar leveranciers de manier waarop voedsel wordt geproduceerd veranderen. Intensieve landbouwpraktijken zullen worden omgevormd tot regeneratieve landbouw, ten behoeve van de natuur en om het inkomen van boeren te verbeteren. In de praktijk richt Nestlé zich op gezonde bodems, netto-nul emissie melkveebedrijven en duurzame inkoop van cacao en koffie:

Gezonde bodems
Een derde van de bovengrond van de wereld is al aangetast. Om deze trend te keren, helpt Nestlé boeren om geen of minder pesticiden te gebruiken en technieken toe te passen zoals permanente bodembedekking, gewas rotatie en verminderde grondbewerking. Dit helpt om meer koolstof en water in de grond te houden en gezondere bodems en landschappen te creëren. Nestlé heeft dergelijke programma’s al in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk geïnitieerd en zal deze over de hele regio uitbreiden, te beginnen in Italië en Hongarije. Binnen de komende vijf jaar zal het bedrijf 20% van haar belangrijkste ingrediënten kopen uit regeneratieve landbouw – en 50% tegen 2030.

Netto-nul emissie melkveebedrijven
Melkproducten en plantaardige alternatieven voor zuivel vormen de kern van de toekomst van Nestlé. Het bedrijf wil zuivelproducten ontwikkelen die goed zijn voor mensen en goed voor de planeet. De Nestlé-projecten in Zwitserland (Climate-friendly Milk) en in het Verenigd Koninkrijk (First Milk) hebben sterke resultaten behaald in de vermindering van de CO2-uitstoot op meer dan 220 melkveebedrijven. Deze verlagingen zijn bereikt door een reeks betere landbouwinitiatieven, waaronder het langer houden van koeien, het gebruik van meer lokaal voer en het werken aan de gezondheid van koeien door verbeterde veterinaire praktijken. Het bedrijf zal deze initiatieven opschalen, onder meer in Frankrijk, Duitsland, Marokko en Spanje, met als doel netto emissievrije melkveebedrijven.

Duurzame inkoop van cacao en koffie
Cacao en koffie zijn twee belangrijke ingrediënten die Nestlé gebruikt in veel van haar producten. Het bedrijf wil niet dat de productie van die ingrediënten wordt gekoppeld aan ontbossing, wat leidt tot meer CO2-uitstoot. In 2025 zal 100% van de cacao en koffie die Nestlé gebruikt uit duurzame bronnen afkomstig zijn. Hiervoor werkt Nestlé samen met boeren om ontbossing te voorkomen en implementeert het een ambitieus herbebossingsplan. Nestlé heeft zich ertoe verbonden om tot 2030 elk jaar minstens 20 miljoen bomen te planten in de gebieden waar het ingrediënten vandaan haalt.

Marco Settembri, Nestlé CEO voor Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika: “Onze projecten voor gezonde bodems, netto emissievrije melkveebedrijven en duurzaam geproduceerde cacao en koffie laten veelbelovende resultaten zien. We zijn ervan overtuigd dat die samenwerkingen met boeren en leveranciers kunnen worden uitgebreid om onze netto-nul klimaatdoelstelling te bereiken.”

Nestlé zal de komende vijf jaar in totaal CHF 3,2 miljard investeren om klimaatverandering tegen te gaan en netto-nul emissie te bereiken, inclusief CHF 1,2 miljard om regeneratieve landbouw in onze toeleveringsketen te stimuleren.

Stimuleren van mensen om vaker voor duurzame producten te kiezen
Nestlé wil mensen stimuleren om voor duurzamere producten te kiezen – gezonder en klimaatvriendelijker. Het bedrijf heeft het aanbod van plantaardige voedingsmiddelen en dranken versneld. Zo heeft Nestlé’s NaturNes Bio onlangs plantaardige babytoetjes van geïntroduceerd en blijft Garden Gourmet innoveren met plantaardige alternatieven voor vlees. De Garden Gourmet Sensational plantaardige burger heeft bijvoorbeeld ongeveer 80% minder ecologische voetafdruk dan een runderburger en heeft het een Nutri-Score “A” -beoordeling.

Enkele van de topmerken van Nestlé, zoals Garden Gourmet en Nespresso zullen tegen 2022 koolstofneutraal zijn. Meer merken zullen volgen. De CO2-neutrale merken van Nestlé volgen gevestigde internationale normen om de impact op het milieu tijdens de hele levenscyclus van het product te beoordelen.

Verpakkingen op een meer circulaire manier gebruiken
Nestlé zal netto-nul emissie in 2050 niet bereiken zonder het verduurzamen van haar verpakkingen. Voor het bedrijf betekent dit meer gerecycled materiaal gebruiken, meer herbruikbare verpakkingen maken of de verpakking helemaal verwijderen. Begin 2020 kondigde Nestlé een investering aan van maximaal CHF 2 miljard om het gebruik van gerecycled plastic van voedingskwaliteit en de ontwikkeling van innovatieve verpakkingsoplossingen te versnellen. In Nederland is Purina onlangs een pilot gestart met een recyclebaar portiezakje van monoverpakking voor nat voer voor huisdieren, dat zal helpen bij het bereiken van het doel om tegen 2025 100% recyclebare of herbruikbare verpakkingen te gebruiken.