Nederlandse winkeliers doen mee aan wereldwijde campagne voor CO2 neutrale economie

Er zijn internationaal afspraken gemaakt om te komen tot een CO2 neutrale wereld in 2050. Het gaat echter niet snel genoeg. Vandaar dat in 2020 de Race To Zero is gestart. De Race To Zero is wereldwijde campagne om een extra impuls te geven aan de  verschuiving naar een CO2-neutrale economie. De campagne wordt ondersteund door de Verenigde Naties.  Tijdens de Sustainable Retail Summit op 27 oktober in Amsterdam beloofden de organisaties Eurocommerce en Vakcentrum  zich extra in te gaan zetten voor deze campagne.

De retail kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Vandaar dat Eurocommerce,  de Europese koepels voor detailhandels- en groothandelsorganisaties heeft toegezegd de campagne te ondersteunen.  In het verlengde van de Europese toezegging heeft Vakcentrum aangegeven In Nederland op te treden als aanjager.

De extra inspanningen van de detailhandel werden aangekondigd tijdens de Sustainable Retail Summit in Amsterdam als opmaat 
naar de grote klimaatconferentie van de Verenigde Naties die op 6 november begint in Sharm El-Sheikh, Egypte.

Vakcentrum wordt ‘accelerator’

Het Vakcentrum heeft aangegeven zich in te willen zetten als zogenaamde ‘accelerator’. Daarmee is het Vakcentrum ook de eerste Nederlandse brancheorganisatie met die functie. Een accelerator maakt zich sterk voor de uitrol van de campagne in de eigen branche of sector. Daartoe communiceert de accelerator over de campagne en ondersteunt het bedrijven die zich bij de campagne willen aansluiten.

“Het is geweldig om momentum te zien in de implementatie van klimaatactie via de Race To Zero Retail-campagne met EuroCommerce en haar leden France Commerce, Vakcentrum, APED en ANGED, die allemaal beloven de  Race To Zero te versnellen. Ik moedig alle detailhandelaren en detailhandelsverenigingen aan om klimaatactie op  te voeren en mee te doen aan de Race To Zero” reageert Nigel Topping, High-Level Climate Action Champion for COP26.

Peter Bakker, President en CEO van de World Business Council for Sustainable Development, de organisatie achter de campagne:
“Met deze baanbrekende aankondiging zullen EuroCommerce en de toetredende lidverenigingen Europese retailers en groothandelaren aansporen om ambitieuze klimaatactie te ondernemen waarbij ze steeds meer de risico’s van klimaatverandering in hun toeleveringsketens en operaties erkennen. We hebben meer retailers nodig om deel te nemen aan de Race To Zero van de 
UNFCCC en retailverenigingen zoals EuroCommerce spelen een cruciale rol bij het versnellen van de transformatie van de sector.”

SSK ondernemers nemen voortouw

De leden van het Vakcentrum met het Super Supermarkt Keurmerk nemen het voortouw. Omdat SSK ondernemers al getoetst zijn door de Stichting SSK kunnen zij makkelijk meedoen aan de Race To Zero. De SSK ondernemers zijn daarmee de eerste ondernemers uit het Nederlandse midden- en kleinbedrijf die zich aansluiten. De eerste certificaten van deelname aan de Race To Zero worden uitgereikt op het SSK jubileumcongres op 16 november.