Motie voor behoud keuzevrijheid gentech in voeding aangenomen

“De Kamer, constaterende dat de Europese Commissie met een voorstel is gekomen om de regels voor genetisch gemanipuleerde gewassen te versoepelen, constaterende dat dit voorstel tot veel onzekerheid leidt bij consumenten, de biologische sector, boeren en veredelaars die gentechvrij willen blijven, verzoekt de regering zich actief in te zetten voor het waarborgen van de keuzevrijheid van de consument, de wens van de biologische sector om gentechvrij te blijven en het tegengaan van monopolisering van ons voedsel.” – MOTIE AANGENOMEN

Op 3 oktober is biologische foodcoop Odin samen met een brede delegatie naar Den Haag gegaan om de petitie ‘Houd ons voedsel gentechvrij’ aan te bieden. Naar aanleiding van de handtekeningen van ruim 45.000 bezorgde burgers, heeft de Partij voor de Dieren gisterochtend bovenstaande motie ingediend, waarin de regering wordt verzocht zich actief in te zetten voor het waarborgen van de vrijheid van de consument om voedsel zonder gentech te kunnen eten, de wens van de biologische sector om gentechvrij te blijven en het tegengaan van monopolisering van ons voedsel. Deze motie is met grote meerderheid aangenomen. Daar zijn we uiteraard heel blij mee!

Het is nu aan minister Piet Adema om hier snel invulling aan te geven, gezien de tijdsdruk die er op de besluitvorming rondom dit onderwerp ligt. Merle Koomans van den Dries (directeur Odin): “Het voorstel ligt nu in Europa en de verwachting is dat er dit jaar over gestemd gaat worden. Dan moet je niet te lang wachten als je er aanpassingen of aanscherpingen in wilt maken. En we zijn er nog niet. De discussie die op Europees niveau wordt gevoerd over de versoepeling van de GMO-wetgeving ziet er voor de sector niet per se rooskleurig uit. Er is sprake van een sterke lobby met grote belangen bij het versoepelen van de regelgeving. Ons actiecomité gaat nu kijken wat ze in Brussel kunnen bereiken. De gehele sector moet blijven herhalen dat we dit echt niet willen.”

Of en hoe het kabinet uitvoering zal geven aan deze motie is de vraag. Minister Adema heeft in de glyfosaatdiscussie eerder laten zien dat hij de mening van de Tweede Kamer naast zich neer kan leggen. “We zullen alle kanalen gebruiken om de minister over onze zorg met betrekking tot gentech aan te spreken,” zegt Koomans Van den Dries.