Monitor Levensmiddelenindustrie: continuïteit en groei in pre-coronajaar. COVID-19 forse klap voor out of home-leveranciers

Den Haag, 16 december 2020 | Het economisch belang van de levensmiddelenindustrie voor Nederland blijft onverminderd groot. Dat laat de jaarlijkse ‘Monitor Levensmiddelenindustrie’ zien die de FNLI heeft gepubliceerd. Het betreft de ontwikkelingen van vóór de COVID-19-pandemie. Over het geheel genomen tonen de cijfers van 2019 een beeld van continuïteit en groei. Duidelijk is ook dat 2020 een ander beeld geeft. Uit de eerste cijfers – op basis van een enquête onder leden van de FNLI – blijkt al dat een deel van de bedrijven in de levensmiddelenindustrie stevig is geraakt door de coronacrisis. Vooral bedrijven die aan horeca of andere out of home-kanalen leveren, hebben het eerste halfjaar van 2020 te maken gehad met een sterke daling van de omzet, productie, export en winst. 

De productiegroei van de afgelopen jaren zet door in 2019 
Met een productieaandeel van 21% in de totale industriële productie, is de voedings- en drankensector de grootste industriële sector in Nederland. De productiewaarde bedroeg 70,6 miljard euro in 2019; een stijging van 3,5 procent ten opzichte van 2018. Ter vergelijking: de groei in de afgelopen vijf jaar bedroeg jaarlijks gemiddeld 2,5 procent. De bruto toegevoegde waarde steeg met 5 procent naar 14,2 miljard euro. De totale werkgelegenheid is in 2019 gestegen naar 149.000 banen. Dit geeft aan dat de industrie een sterke en stabiele factor is voor de Nederlandse economie. 

Sterke toename van de export in 2019 
Onder andere met de toenemende export heeft de levensmiddelenindustrie haar grote bijdrage aan de Nederlandse economie verder versterkt. In 2019 bedroeg de uitvoerwaarde 40,8 miljard euro; een toename van 4,4 procent ten opzichte van 2018. De uitvoer naar niet-Europese landen is daarbij in opmars. Daarnaast is het totaal aantal bedrijven in de Nederlandse levensmiddelenindustrie in 2019 verder toegenomen tot 6.930, waarbij de trend van het groeiend aantal kleine bedrijven doorzet. 

Productie van voedingsmiddelen is op onverminderd hoog niveau blijven draaien 
De jaarlijkse monitor – opgesteld door economisch onderzoeks- en adviesbureau Decisio in opdracht van de FNLI – laat de belangrijkste ontwikkelingen zien binnen de levensmiddelenindustrie van vóór de COVID-19-pandemie. Voor 2020 geldt dat de pandemie een flinke economische impact heeft gehad op een deel van de voedingsmiddelen-producenten. Op basis van een enquête onder leden van de FNLI en de aangesloten brancheorganisaties blijkt dat vooral bedrijven die aan horeca of andere out of home-kanalen leveren, het zwaarst zijn getroffen. Zij hebben de eerste zes maanden van 2020 hun omzet, productie, export en winst sterk terug zien lopen. Het gaat daarbij om ondernemers die leveren aan bijvoorbeeld restaurants, cateraars, pompshops of kiosken. 

Tegelijkertijd heeft de crisis duidelijk gemaakt hoe belangrijk de stabiliteit van de levensmiddelenindustrie is voor Nederland. Het afgelopen jaar heeft de voedings- en drankensector laten zien de continuïteit van productie en levering ook onder zeer moeilijke omstandigheden te kunnen waarborgen. 

De ‘Monitor Levensmiddelenindustrie’ is digitaal beschikbaar via www.fnli.nl

Het volledige rapport over de impact van COVID-19 op de levensmiddelenindustrie is eveneens digitaal beschikbaar via www.fnli.nl