Tijdens de voorbereiding van deze special werd ons gevraagd naar het Super Supermarkt Keurmerk (SSK). Wat is het SSK? Waarom hebben wij het (nog) niet? Hoe kan ook onze supermarkt het SSK-keurmerk behalen? De redactie zocht en vond de antwoorden.

Door: Vakcentrum

Het SSK is het Super Supermarkt Keurmerk. Het keurmerk wordt verleend aan zelfstandige supermarktondernemers die zich extra inzetten als het gaat om lokale betrokkenheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan het sponsoren van clubs en verenigingen in de buurt, energiezuinige koelingen en verlichting, inzet voor het tegengaan van voedselverspilling en het aanbieden van werkplekken voor arbeidsgehandicapten. Door deze inspanningen maakt de ondernemer het verschil! 

Beoordeling op zeven punten

Om voor het keurmerk in aanmerking te komen worden de supermarkten beoordeeld op zeven onderwerpen:

  • Lokale betrokkenheid
  • Duurzaam met energie
  • Onderscheidend assortiment
  • Afvalinzameling en -reductie
  • Veiligheid en preventie
  • Stimulerend personeelsbeleid
  • Transport en logistiek

Het SSK is een initiatief van het Vakcentrum en is ontwikkeld in samenwerking met kennisinstituut TNO. Een supermarktondernemer die zich extra inzet op deze zeven thema’s kan samen met het winkelteam de uitdaging aangaan en het SSK-certificeringstraject opstarten.

Terecht trots 

De medewerkers van deze supermarkten en hun werkgever mogen trots zijn op het SSK-keurmerk. Ook het winkelteam speelt namelijk een belangrijke rol. Het keurmerk wordt toegekend door onder meer schoon en veilig te werken, door bewust met energie en afvalstromen om te gaan en door klantvriendelijk te zijn. Juist bij die dingen speelt het hele team een belangrijke rol!

App voor medewerkers 

Om meer te weten te komen over de duurzaamheid in en rondom de supermarkt, info over gezonde en duurzame producten in de schappen en de SSK-thema’s, kunnen medewerkers in een speciale SSK-app de SSK e-learning over duurzaamheid volgen. En met de kennisquiz kunnen zij zich bewijzen als SSK-expert. 

Onderscheidend keurmerk

Is de ondernemer van jullie supermarkt ook heel lokaal en maatschappelijk betrokken, maar draagt jullie winkel nog niet het Super Supermarkt Keurmerk? Bespreek dan eens met je werkgever of jullie niet ook het traject moeten opstarten! Het keurmerk aanvragen kan via info@stichtingssk.nl

Wil je eerst nog meer weten? Kijk dan op www.supersupermarkt.nl