LIDL REDUCEERT C0₂ UITSTOOT MET 40% PER TON IN LOGISTIEKE ACTIVITEITEN

Lidl heeft als eerste supermarkt in Nederland de certificering drie sterren Lean & Green ontvangen voor de CO₂  reductie in haar logistieke activiteiten.  

Ruud Metten, Manager Logistieke Inkoop & Innovaties bij Lidl, mocht de derde ster in ontvangst nemen. Zijn reactie: “We zijn trots op deze derde Lean & Green star en zien dit als een erkenning voor de stappen die we samen met onze transporteurs hebben gezet op weg naar een verdere verduurzaming van ons bedrijf.” 

Quote Lean & Green Jan van Nunen: “Ik heb Lidl Nederland in dit traject naar de 3e Lean & Green Star met veel plezier mogen begeleiden. Erg gaaf dat zij als eerste supermarkt in Nederland deze mijlpaal hebben weten te behalen. Doordat Lidl Nederland de rit- en brandstofdata heel nauwkeurig monitort, verliep dit traject zeer soepel. Ze bewijzen hiermee dat je met inzicht, goede maatregelen en de juiste sturingsinformatie ver kunt komen op het gebied van duurzaamheid.” 

Elektrisch transport uitgebreid, 40% CO reductie per ton 

Lidl zet zich al jaren, samen met haar transporteurs, in voor duurzaam transport. De supermarkt heeft in een periode van 7 jaar een reductie van ruim 40% CO₂ uitstoot per ton gerealiseerd*. Dit komt onder andere door het elektrificeren van het wagenpark en de uitbreiding van het aantal vrachtwagens met bio-LNG.  

Het nieuwe planningssysteem, waardoor de vrachtwagens nog efficiënter, met een zo hoog mogelijke beladingsgraad, ingepland kunnen worden heeft ook een aandeel gehad in de 3 sterren certificering. Op de terugweg neemt Lidl alle reststromen uit het filiaal weer mee om te recyclen om het aantal ‘lege kilometers’ te voorkomen.  

Distributiecentrum Almere  

Lidl opende in 2022 haar nieuwe en compleet gasloze Distributiecentrum (DC) in Almere en ontving daarvoor het keurmerk 5 sterren BREAAM outstanding in navolging van de DC’s Oosterhout & Waddinxveen. Vanuit Almere worden de filialen in Noord Holland en Flevoland bevoorraad. Een aantal filialen worden elektrisch bevoorraad waaronder, het duurzaamste Lidl filiaal in Almere Oosterwold. Het DC is tevens voorzien van een eigen snellaadplein voor elektrische vrachtwagens.  

Ambitie 4 sterren  

De komende jaren gaat Lidl haar transport verder verduurzamen door de inzet van meer elektrische voertuigen en het gebruik van fossielvrije brandstoffen zoals bio-LNG in samenspraak met haar logistieke partners. 

* per ton vervoerd gewicht