Landelijke invoering Nutri-Score laat te lang op zich wachten

Dit is een expertquote van Dirk Mulder, ING, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Albert Heijn start met Nutri-Score – RetailTrends

Albert Heijn start met de volgende stap van de geleidelijke invoering van het onafhankelijk voedselkeuzelogo Nutri-Score. Deze score helpt klanten bij het maken van een gezondere voedingskeuze. De supermarktketen toont de Nutri-Score van 6.000 eigen-merkproducten op elektronische prijskaartjes in winkels. Daarnaast staat het voedselkeuzelogo bij diezelfde producten in de bonusfolder, in de app en op ah.nl. Ook krijgen eigen-merkproducten de komende maanden stap voor stap een Nutri-Score op de verpakking.

De verantwoordelijkheid voor gezond eten wordt door de Nederlandse voedingssector en door de politiek doorgaans vooral bij de consument gelegd. Maar het is juist de voedingssector zelf die het goede voorbeeld kan geven voor een gezond voedingspatroon. De Nutri-Score draagt hieraan bij. Dit is een onafhankelijk voedselkeuzelogo ontwikkeld door Franse wetenschappers, die inmiddels ook is ingevoerd in Duitsland, Spanje, Zwitserland, Luxemburg en België. In 2019 koos de Nederlandse overheid al voor de Nutri-Score.

Toch komt een brede landelijke invoering hiervan maar niet van de grond. De invoering loopt vertraging op omdat de wetenschappelijke evaluatie van het logo nog niet klaar is. En na deze evaluatie moeten de Gezondheidsraad en het RIVM ook advies uitbrengen.

De verwachting is dat het voedselkeuzelogo in de eerste helft van 2022 officieel landelijk gaat worden gebruikt. Dat laat voorlopig dus nog op zich wachten. En dat terwijl gezonde voeding een kans kan zijn om aan de enorme prijsdruk in de voedingsketen te ontkomen. Over het algemeen is met gezonde producten meer onderscheid te creëren, en daardoor ook een hogere marge. Gezondheid is niet iets voor de happy few.

Door het uitblijven van een definitieve beslissing rond de Nutri-Score kwamen marktpartijen eerder al met eigen logo’s en scores die ook vaak onvoldoende als objectief konden worden beoordeeld. Hierdoor zagen consumenten door de bomen het bos niet meer. Een averechts effect.

In de discussie rond gezonde voeding zou de voedingssector haar rol meer moeten pakken. Een uniforme objectieve aanpak helpt daarbij. Er is nog een wereld te winnen in preventie, voorlichting en transparante communicatie. Goed dat Albert Heijn nu het voortouw neemt met een geleidelijke invoering van de Nutri-Score.

Dirk Mulder is Sector Banker Trade & Retail bij ING Sector Banking.