Lamb Weston / Meijer definieert 3 wereldwijde duurzaamheidsuitdagingen voor 2030: Gebalanceerd Dieet, Geen Verspilling en Klimaatactie. Deze worden bekend gemaakt in haar duurzaamheidsverslag 2019-2020, dat vandaag is gepubliceerd. Zoals in het rapport te zien is, zijn de meeste doelstellingen voor 2020 behaald. Daarom staat in dit rapport de nieuwe Duurzaamheidsagenda 2030, met ambitieuze doelen die worden uitgedragen door zogenaamde Changemakers in het hele bedrijf. Deze groep mensen bouwt mee aan een nog steviger duurzaamheidsfundament binnen het bedrijf.

Verbeterde producten, geen verspilling en 42% lagere CO2-emissies
Lamb Weston / Meijer is er trots op dat ze de meeste van de Sustainable Seven 2020 doelstellingen heeft kunnen realiseren. In vergelijking met het referentiejaar 2008 wordt 90% van de diepvriesproducten voorgebakken in gezondere plantaardige olie, met een laag gehalte aan verzadigd vet. Verder heeft Lamb Weston / Meijer 99,9% van haar bijproducten en afvalstromen hergebruikt, gerecycled of teruggewonnen. En in de 6 Europese fabrieken is de directe CO2-uitstoot per kg product met 42% gereduceerd, terwijl de carbon footprint van het product – van veld tot vriezer – met 22% is gereduceerd.

Marc Schroeder, CEO Lamb Weston / Meijer: “We zien het als onze verantwoordelijkheid om een actieve en leidende rol te spelen in het creëren van een betere toekomst. We willen ervoor zorgen dat ook de vele generaties na ons aardappelen kunnen telen en verwerken. De bescheiden en voedzame aardappel staat centraal bij alles wat we doen. En voor ons geldt altijd “seeing possibilities in potatoes.”

De duurzaamheidsagenda 2030
Vandaag heeft Lamb Weston / Meijer haar Duurzaamheidsagenda 2030 uitgebracht. Als leidraad om deze agenda op te stellen, zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG’s) van de VN gebruikt. We keken naar wereldwijde duurzaamheidsuitdagingen en gingen een stakeholderdialoog aan met klanten, telers, zakenpartners en medewerkers. Dit resulteerde in 3 wereldwijde uitdagingen waaraan Lamb Weston / Meijer denkt de grootste bijdrage te kunnen leveren, met een positieve impact van boer tot bord.

Gebalanceerd Dieet
De eerste wereldwijde uitdaging voor Lamb Weston / Meijer is consumenten te helpen in hun overgang naar een meer gebalanceerd voedingspatroon. De aardappel zelf is een natuurlijke ‘goodiebag’ en een van de meest duurzame basisvoedingsmiddelen om een groeiende bevolking te helpen voeden. Lamb Weston / Meijer probeert bij het maken van haar voedingsproducten zo veel mogelijk van de van nature aanwezige voedingsstoffen te behouden.

Geen Verspilling
De tweede wereldwijde uitdaging is om bij te dragen aan volledig circulaire voeding en landbouw: Geen Verspilling. Lamb Weston / Meijer wil een duurzame productie en consumptie aanjagen en wil bereiken dat voedselverlies en -verspilling in de hele keten wordt geminimaliseerd. Lamb Weston / Meijer committeert zich om haar voedselverspilling te halveren en minder of betere verpakkingen te gebruiken tussen nu en 2030.

Klimaatactie
De derde wereldwijde uitdaging is Klimaatactie. Hiermee wil Lamb Weston / Meijer haar impact op de planeet verminderen. Het bedrijf gaat dit bereiken door haar CO2- en watervoetafdruk verder te verkleinen en duurzamer in te kopen. Hierbij ligt de nadruk op de volgende drie kerngebieden: duurzame processen, duurzame teelt en duurzame toeleveringsketen.

Duurzaamheid een integraal onderdeel van de organisatie maken
Lamb Weston / Meijer is in 2020 gestart met een medewerker betrokkenheidsprogramma met 2% van het personeelsbestand: de ‘Changemakers’. In de komende 3 jaar zal deze ‘Changemakers’-groep worden uitgebreid naar 10% van de medewerkers. Deze betrokken medewerkers helpen bij het verder bouwen en delen van het duurzaamheidsverhaal en begeleiden hun teams zodat ze beter begrijpen hoe ze kunnen bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Lamb Weston / Meijer is ervan overtuigd dat alleen met de steun van alle medewerkers de Duurzaamheidsagenda 2030 kan worden gehaald.

Het volledige verslag 2019-2020, inclusief de 2030 duurzaamheidsdoelstellingen, is online beschikbaar op www.lambweston.eu/sustainability.