Reststromen binnen uw bedrijf hoeven geen last of kostenpost te zijn. Door ze vanaf de bron doelgericht te scheiden, te bewerken en een juiste, duurzame eindbestemming te verzorgen, zorgt Kwaliflex Waste Solutions voor (meer)waarde. 

Kwaliflex
• totaaloplossing in voedings- en drankrecycling 
• korte lijnen
• lage kosten
• altijd binnen een dag antwoord 
• 100 procent traceerbare verwerking 
• uw te verwerken producten komen nooit meer terug op de markt 
• wij leveren een bijdrage aan uw duurzaamheidsdoelstellingen 

Hoewel er in de foodretail hard aan gewerkt wordt om zo min mogelijk afval te veroorzaken, is en blijft een deel hiervan onvermijdelijk. De dagelijkse reststromen van producten die niet verkocht of over datum zijn, worden door verschillende initiatieven weliswaar minder omvangrijk, toch zullen zij nooit helemaal verdwijnen. Door deze reststromen inzichtelijk te maken en ze zelf te verwerken tot duurzame grondstoffen, zorgt Kwaliflex Waste Solutions voor een kostenbesparing en tegelijkertijd een nog betere zorgdraging voor milieu en recycling. 

Multifranchisers 
Al bijna vijfentwintig jaar verwerkt Kwaliflex, één van de grotere verwerkers van reststromen uit de drank- en voedingsindustrie, de afvalstromen voor verschillende grote voedings- en drankproducenten in Nederland, vertelt directeur Roel van Haeren. “Ook dragen wij zorg voor het bedrijfsafval van verschillende retailers in Nederland, op hoofdkantoorniveau. Dit doen we in urgente situaties, zoals bij product recalls, brand- en waterschade, en voor de reguliere afvalstromen; van niet verkocht, tot over datum.” De meeste retail organisaties hebben dit al gedeeltelijk in hun organisatie ingebouwd, vertelt hij. “Voor multifranchisers die meerdere supermarkten bezitten, kan het echter interessanter zijn om direct met ons te schakelen.” De kosten van het verwerken van afvalstromen zijn namelijk voor een groot deel gerelateerd aan de hoeveelheid schakels die ertussen zitten, benadrukt hij. “Door een direct contact met ons als eindverwerker, hou je die kosten nog scherper.”  

Verwerking van alle food- en drank gerelateerde producten 
“Alle organische producten die in de supermarkt staan, kunnen wij ontvangen en verwerken”, legt Senior International Buyer Vincent van Dorland uit. “Verpakt en onverpakt. Met de garantie dat zij nooit meer op de markt zullen verschijnen.Producten als retouren, verpakte vleeswaren en overige voedselproducten in glas, blik of kunststof verpakking worden bij ons verwerkt. Daarnaast bieden we volledige drankrecycling. We beschikken hiervoor over de vereiste douanevergunningen voor het verwerken van accijnsgoederen uit binnen- en buitenland.” 

Waardeverhoging door een verantwoorde eindbestemming
De reststromen worden binnen Kwaliflex verzameld, vervoerd, gescheiden en vervolgens verwerkt tot nieuwe, duurzame grondstoffen. “Wij streven ernaar de waarde van de reststromen te verhogen door een juiste verantwoorde eindbestemming te verzorgen”, legt Van Dorland uit. “Uit de afvalstromen die vrijkomen worden daarom zoveel mogelijk grondstoffen onttrokken voor hergebruik en recycling. -Denk aan circulair veevoer, duurzame energie (via bio-vergisting) en grondstof voor waterzuivering.- Zo ondersteunen wij niet alleen onze eigen duurzame ontwikkelingsdoelen,  maar ook die van onze klanten.” 

Korte lijnen 
Kwaliflex Waste Solutions is volledig onafhankelijk en selecteert altijd de beste verwerkingsmethodes, gaat Van Haeren verder. “Hierdoor houden we de kosten laag en omdat wij zelf altijd aanspreekpunt blijven, zijn de lijnen kort. Klanten krijgen binnen een dag antwoord op vragen en reststromen in geval van calamiteiten verwerken we direct. We waarborgen bovendien een verantwoorde verwerking door alle afnemers binnen ons netwerk te auditen. Zo is de precieze verwerkingsmethode en eindbestemming van de afvalstroom altijd bekend.” 

Kwaliflex analyseert uw afvalstromen en biedt een totaal oplossing voor duurzame afvalbeheersing, besluit Van Dorland. “Het is ons streven om bedrijven volledig te ontzien van alle activiteiten gerelateerd aan afvalstromen. Door middel van een audit maken we de verschillende afvalstromen inzichtelijk en geven we een advies op maat. Daarnaast ontzorgen wij u van alle bijbehorende administratie en leveren we een optimale logistieke inrichting voor al uw afvalstromen.”

Ontdekken wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op via sales@kwaliflex.nl of 0485 476232

Circulaire verwaarding
Kwaliflex Waste Solutions (1997) is groot voorstander van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Directeur Roel van Haeren “MVO is goed voor ons leefklimaat, het milieu en het imago van uw bedrijf.” Dit vergt een andere manier van denken van lineair naar circulair, waarbij we waarborgen dat grondstoffen zoveel mogelijk behouden blijven. 
Nagenoeg 100 procent van de materialen die door Kwaliflex worden ingezameld, dienen dan ook als grondstof voor opwekking van biogas, groene stroom, diervoeder, waterzuivering of andere CO2-besparende toepassingen. “We produceren via bio-vergisting groene stroom voor de jaarlijkse energiebehoefte van meer dan 12.500 huishoudens.” 

Samen tegen Voedselverspilling
Kwaliflex is aangesloten bij het initiatief Samen tegen Voedselverspilling. Samen met zo’n honderd andere stakeholders richten zij zich op het voorkomen, verminderen en verwaarden van voedselverspilling in de gehele voedselketen. Middels zowel eigen, als gezamenlijke initiatieven, streven zij ernaar om in 2030 voedselverspilling met de helft te verminderen. Doel is om koploper te worden in het realiseren van Sustainable Development Goal 12.3. In Nederland wil Samen tegen Voedselverspilling jaarlijks 1 miljard kilo grondstoffen binnen de keten houden en circa 3 miljoen ton broeikasgassenuitstoot besparen.

samentegenvoedselverspilling.nl