Kinderartsen en diëtisten probeerden succesvol nieuwe tool om groenten eten ontspannen en leuk te maken

Amsterdam, dinsdag 8 juni – Overgewicht en obesitas is bij kinderen momenteel een groot probleem; één op de acht heeft hiermee te maken. Professionals als kinderartsen en diëtisten missen tools om ouder en kind positief te stimuleren een gezonder eetpatroon te ontwikkelen. Sociale onderneming Spoony heeft  – in samenwerking met verschillende kinderartsen en 14 diëtistenpraktijken – een pilot uitgevoerd bij 100 kinderen met eetproblemen, om te onderzoeken of een spelelement helpt meer groenten te eten. Uit resultaat blijkt dat 85% van de diëtisten aangeeft dat de spelletjes kinderen extra gemotiveerd hebben om nieuwe smaken te proeven. Ruim driekwart van de kinderen vond het leuk om de recepten zelf te proberen en hebben allemaal de bijbehorende groenten gegeten.

Diëtisten en kinderartsen krijgen dagelijks jonge cliënten met eet-gerelateerde problemen in de praktijk. De problematiek varieert van zeer kritisch eetgedrag, darm- en buikproblemen tot obesitas. Volgens professionals zijn deze consulten vaak beladen en mist er een tool voor ouder en kind waarmee thuis geëxperimenteerd kan worden, zodat groenten eten gezellig en ontspannen wordt. En blijft. Naast kinderen met eetproblemen, is het zo dat 95% van álle kinderen op dit moment te weinig groenten eet. ”Dat is zorgwekkend, daar moeten we iets mee,” aldus Ilse Westerbeek, kinderarts Amstelland Ziekenhuis.
 
Sociale onderneming Spoony – die als missie heeft kinderen vaker en gevarieerd groenten te laten eten – heeft samen met 14 diëtistenpraktijken en 2 ziekenhuizen krachten gebundeld en een pilot uitgevoerd. Hiertoe kregen 100 kinderen in de leeftijd 4 tot 12 jaar – die kampen met overgewicht, ondergewicht, zeer kritisch eetgedrag of buik- en darmklachten – aan het einde van een consult een spelletjes box mee naar huis. Elk spelletje was gekoppeld aan een gezond recept met groenten, dat kinderen makkelijk zelf kunnen maken. Dit heeft positieve impact gemaakt.

Spelen met groenten, doen!
Er waren ouders die reageerden ‘stomverbaasd te zijn’ omdat hun kind een gerecht ineens wél wilde eten. Uit een enquête die de ouders hebben ingevuld blijkt dat 91% van de ouders het leuk vond om als gezin de spelletjes box te gebruiken; 78% van de kinderen heeft hierdoor nieuwe smaken of producten geproefd en 72% bleef de spelletjes regelmatig spelen. 
De combinatie van de spelletjes met het zelf aan de slag gaan in de keuken bleek ook waardevol. 78% van de ouders geeft aan dat hun kind het leuk vond de recepten te maken en dat dat heeft geholpen bij het proeven van nieuwe smaken. Ook werd regelmatig genoemd dat het heeft geleid tot leuke en leerzame gesprekken over eten (66%).

“Ik merk dat het heel fijn is dat er iets tastbaars is dat ouders aanzet tot actie. Het spelelement motiveert van beide kanten: het kind vraagt ernaar waardoor ouders de tijd ervoor maken.” – Daphne Zaalberg, Zelfstandig Diëtiste

Alle diëtisten die mee hebben gedaan aan de pilot willen de spelletjes box opnemen als interventie tool in de praktijk. Ook ouders raden het aan; 84% adviseert het aan andere ouders die thuis te kampen hebben met eetproblemen. 

“Door het spelelement was er meer lol aan tafel terwijl er voorheen meer irritatie en boosheid was. Er werd ook meer gegeten en geproefd. Wat grappig is om te zien, is dat deze mensen een spelletje niet direct als beloning ervaren, terwijl dat voor het kind soms wel zo voelt, vanwege de aandacht die er dan is.” – Lonneke de Bruijne, Diëtistenpraktijk, Amstelveen/Uithoorn

Door het succes van deze pilot nodigt Spoony zorgverzekeraars, onderzoekers, diëtisten en mogelijke subsidieverstrekkers uit mee te denken over het verder ontwikkelen van dit hulpmiddel om de eetproblematiek zo effect mogelijk aan te pakken.

Klik hier voor de factsheet met meer resultaten.