Kinderen gezond laten eten uitdaging voor veel ouders

Een derde van ouders ziet op tegen avondeten

Ruim 8 op de 10 Nederlandse ouders vindt het belangrijk dat hun kind gezond en gevarieerd eet. Het aanbieden van gezonde en gevarieerde voeding blijkt echter voor een aanzienlijk deel van de ouders een uitdaging. 44% van de ouders heeft regelmatig tot nooit voldoende tijd om gezond te koken en 2 op de 5 ouders geeft aan zich regelmatig of (heel) vaak zorgen te maken of hun kinderen wel gezond en gevarieerd genoeg eten. Dit blijkt uit representatief onderzoek in opdracht van Madaga onder ouders met kinderen in de leeftijd van 6 maanden tot en met 6 jaar.

Voor Madaga is gezonde voeding de basis van een duurzaam en gelukkig leven – ieder kind heeft hier recht op. Gezond en gevarieerd eten draagt onder andere bij aan optimale groei en ontwikkeling en het voorkomen van obesitas1. In 2021 had 15,5% van de 4- tot 12-jarigen overgewicht. Onder deze groep is er opnieuw een stijging te zien, waarbij er een mogelijk verband is met de lockdowns tijdens de coronapandemie2. Daarnaast blijkt uit onderzoek in de periode van 2017 tot en met 2020 dat gemiddeld een derde van de kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar onvoldoende groente eet3. En dat terwijl een gezonde groei en ontwikkeling in de eerste twee levensjaren de belangrijkste factoren zijn voor blijvende gezondheid en welzijn1.

Gezond eten belangrijk, maar flinke uitdaging

Hoewel 8 op de 10 ouders aangeeft gezonde en gevarieerde voeding voor hun kinderen belangrijk te vinden, lukt het 44% van de ouders niet om vaak met gezonde en verse ingrediënten te koken. Sowieso blijkt koken een uitdaging: bijna de helft van de ouders heeft regelmatig tot nooit voldoende tijd om te koken. Een mogelijke oorzaak daarvan is dat 80% van de Nederlandse ouders met jonge kinderen (0 – 11 jaar) werkt4 en daardoor te maken heeft met tijdgebrek.

Strijd aan tafel

Nagenoeg alle ouders eten samen aan tafel met hun kinderen, al ziet bijna een derde van de ouders regelmatig tot (heel) vaak op tegen het avondeten. Zo hebben kinderen vaak geen zin om te eten (31% van ouders herkent dit), lusten ze te weinig (25% van de ouders herkent dit) en eten ze te weinig (24% van de ouders herkent dit). Als de kinderen van de ondervraagde ouders niet willen eten, dan uit zich dat onder andere in het hoofd wegdraaien (35%), mond dichthouden (28%), huilen (19%) en in sommige gevallen ook in schreeuwen (12%) en slaan en schoppen (7%). Ouders houden er verschillende tactieken op na om hun kinderen te stimuleren om te eten. 40% geeft aan in gesprek te gaan met het kind, 34% geeft aan te wachten tot het kind verder eet, 30% werkt met beloningen en 22% speelt spelletjes ter stimulering. Ruim een kwart van de ouders accepteert eetgedrag van hun kinderen simpelweg. Wellicht om de sfeer aan tafel goed te houden: 60% van de ouders vindt een gezellige sfeer aan tafel belangrijk.

Belangrijke rol kinderopvang

Veel ouders (37%) geven aan baat te hebben bij makkelijke en gezonde recepten voor kinderen. Dit zou helpen bij het stimuleren van de kinderen om gezond te eten. Daarnaast zouden spelletjes om kinderen gezond en gevarieerd te leren eten (31%) en praktische tips (31%) de ouders helpen. Voor de kinderopvang lijkt ook een belangrijke rol te zijn weggelegd. Bijna 80% van de ouders verwacht dat hun kinderopvang gezonde en gevarieerde voeding aanbiedt. Bovendien vindt ruim 70% van de ouders dat de kinderopvang een bijdrage moet leveren aan gezonde eetgewoontes van kinderen. Daarbij zou een warme maaltijd op de opvang kunnen helpen. 42% van de ouders wiens kinderen naar de opvang gaan, zien de toegevoegde waarde van zo’n maaltijd. Deze ouders verwachten dat een warme maaltijd gezond en gevarieerd eten stimuleert door het voorbeeld van andere kinderen die eten. Andere voordelen van een warme maaltijd zijn dat ouders ’s avonds meer tijd overhouden voor andere leuke dingen en dat ze zich minder zorgen hoeven te maken over het eetgedrag van hun kinderen.

Bronnen

1TNO, Eerste levensjaren: sleutel tot gezonde groei en ontwikkeling

2Nji, Cijfers over overgewicht, 2022

3CBS i.s.m. RIVM, Trimbos Instituut, VeiligheidNL, Rutgers, SOA Aids Nederland en Voedingscentrum,Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, 2014-2020

4Rijksoverheid, Cijfers kinderopvang derde kwartaal 2021