Jumbo voert extra maatregelen in tegen winkeldiefstal

Klanten kunnen gratis product winnen na foutloze steekproef

Jumbo Supermarkten voert de komende weken extra maatregelen in om winkeldiefstal tegen te gaan. Daardoor kan het bedrijf een fijne en veilige winkelomgeving garanderen voor klanten en medewerkers, en worden verdere prijsverlagingen mogelijk. Er komt meer cameratoezicht in alle winkels en meer en slimmere steekproeven bij de zelfscankassa’s. Tegelijk test Jumbo in verschillende winkels door het hele land aanvullende maatregelen.

Vanaf nu krijgen klanten regelmatig te maken met de extra maatregelen en controles die Jumbo invoert. Omdat winkelen vooral ook leuk moet blijven, verschijnt vanaf half maart in winkels het Jumbo Winwiel. Na een foutloze, uitgebreide steekproef kunnen klanten aan het ‘boodschappenrad’ draaien om een gratis product of een andere aardigheidje te winnen na het korte oponthoud.

Fijn en veilig winkelen

Winkeldiefstal is niet normaal en mag ook nooit normaal worden, stelt Anrico Maat, retaildirecteur bij Jumbo. “Iedereen heeft last van winkeldiefstal en de schade die daarvan het gevolg is. Onze klanten, onze collega’s op de winkelvloer, onze ondernemers en ook Jumbo. Daarom nemen we extra maatregelen, juist omdat we voor onze klanten de meest klantvriendelijke supermarkt willen zijn waar je fijn en veilig kunt winkelen en onze medewerkers een prettige werkplek hebben.” Begin januari maakte Jumbo bekend dat het verlies door diefstal inmiddels meer dan 100 miljoen euro bedraagt. Als het bedrijf dit bedrag in prijsverlaging zou kunnen stoppen, profiteren alle klanten hiervan.

Concrete maatregelen

Naast het Jumbo Winwiel voert de supermarkt inmiddels geleidelijk de eerste extra maatregelen in.

  • Opvallende communicatie in alle winkels om klanten er aan te herinneren al hun boodschappen af te rekenen en om te laten weten dat Jumbo beter controleert op winkeldiefstal.
  • Meer en duidelijk zichtbaar cameratoezicht in alle winkels, niet alleen als preventieve maatregel, maar ook voor opsporing en bewijsvoering.
  • Meer capaciteit voor het uitvoeren van steekproeven. Bovendien maakt AI-technologie voortaan gerichte steekproeven mogelijk.
  • Aanpassing van de zogenaamde ‘korte bon’ bij zelfscan. Vanaf nu staat daar alsnog ieder gescand product op, met aanzienlijk minder papierverbruik dan de lange bon. Zo kunnen controles eenvoudig verlopen op het moment dat klanten de kassa al zijn gepasseerd.
  • Standaard een snelle en eenvoudige procedure voor de afwikkeling van winkeldiefstal waarbij winkeldieven een schadevergoeding betalen van 181 euro via de zogenaamde SODA-regeling. Daarnaast krijgen winkeldieven vaker een winkelverbod.
Proefproject

Ondertussen zijn in een aantal winkels door het hele land proeven begonnen met verschillende aanvullende maatregelen tegen winkeldiefstal. De maatregelen betreffen onder andere extra medewerkers in de winkel en/of een extra beveiliger. In sommige winkels worden intensievere steekproeven bij de zelfscan uitgevoerd. Ook test Jumbo op meerdere plaatsen met boncontroles en (meer) tassencontroles, in aanvulling op de steekproeven bij de zelfscankassa’s. Veel verwacht Jumbo van de test met nieuwe software die met behulp van AI afwijkend gedrag van klanten in de winkel moet gaan herkennen. De proeven zullen naar verwachting circa drie maanden duren. Afhankelijk van hoe succesvol de geteste maatregelen zijn, voert Jumbo de maatregelen landelijk in.