• Gehaktproducten van Jumbo in nieuwe verpakking: flowpack
  • Champignons in transparant bakje met topseal afsluiting
  • Jumbo participeert in pilot voor betere recycling van voedselverpakkingen

Veghel, 19-03-2021 – Dit voorjaar introduceert Jumbo nieuwe verpakkingen voor onder meer gehakt en champignons. Vanaf 1 april wordt gemengd gehakt verpakt in een plastic zak in plaats van een schaal, een zogeheten flowpack. Voor een verpakking van 500 gram is 70 procent minder plastic nodig. Stapsgewijs worden alle Jumbo gehaktproducten dit jaar op deze innovatieve wijze verpakt. De besparing van plastic loopt daardoor op tot zo’n 300.000 kilogram per jaar. De witte champignons van het Jumbo Huismerk krijgen dit voorjaar bovendien een duurzamere verpakking. Een zogeheten topseal afsluiting komt in de plaats van de plastic deksel. Daarnaast wordt het blauw bakje vervangen door een transparante variant, die beter te recyclen is. De vernieuwingen sluiten aan op het streven van Jumbo om met minder en duurzamere verpakkingen de impact op het milieu te verkleinen en de afvalstroom te verminderen. 

Vanaf dit najaar vinden klanten niet alleen gehaktproducten in de vernieuwde verpakking terug in de schappen, ook zijn dan verschillende biologische vleesproducten op deze wijze verpakt. Ook binnen groenten, fruit en aardappelen voert Jumbo een aantal aanpassingen door. Naast de aanpassingen van de champignonbakjes – goed voor een reductie van 25.000 kilogram plastic per jaar – zorgt een papieren banderol om de bananen (per 7 stuks verpakt) voor 78 procent minder plastic en een besparing van 19.000 kilogram plastic op jaarbasis. De plastic verpakking van Jumbo Huismerk aardappelen is teruggebracht met 11 procent, wat een jaarlijkse besparing van ongeveer 12.000 kilogram oplevert. Dit voorjaar stapt Jumbo voor haar biologische aardappelen geheel over op een papieren verpakking.

Minder plastic, betere recycling
Olaf de Boer, directeur Commercie Jumbo: “Met deze en andere innovaties op het gebied van verpakken kunnen we een groot verschil maken. Er is steeds meer mogelijk om het gebruik van plastic te minimaliseren en daar leveren we onze bijdrage aan. Dit gaat verder dan het reduceren van het aandeel van plastic in onze eigen verpakkingen en zoeken daarvoor de samenwerking op. Zo nemen we deel aan een pilot binnen het Plastic Pact, om te onderzoeken hoe we voedselverpakkingen nog beter kunnen recyclen. Zo snijdt het mes aan twee kanten: we dringen én de hoeveelheid plastic afval terug én we zorgen voor uitbreiding van de mogelijkheden voor recycling”.

Meer voedselverpakkingen van gerecycled plastic
De pilot van het Plastic Pact richt zich op specifiek het recyclen van polypropeen plastic verpakkingen*, zodat ook dit type plastic – net als PET flessen – in de toekomst opnieuw ingezet kan worden voor voedselverpakkingen. Roland ten Klooster, professor Packaging Design and Management aan de Universiteit van Twente, tevens trekker van de werkgroep: “Om circulair te worden moeten we grote stappen durven zetten en dat doen we met dit project, samen met onder andere Jumbo en FiliGrade Sustainable Watermarks. We onderzoeken een innovatieve sorteermethodiek van FiliGrade, waardoor sorteerinstallaties makkelijk kunnen aantonen of een verpakking een voedselverpakking is. Dit gebeurt via een digitaal watermerk (CurvCode). Via deze CurvCode kunnen de voedselverpakkingen worden gesorteerd en komt het materiaal in aanmerking voor recycling tot nieuwe voedselverpakkingen. De volgende stap na de testfase is implementatie. Zover zijn we nog niet, maar we verwachten dat het mogelijk gaat zijn om ook polypropeen voedselverpakkingen recyclebaar te krijgen.”

20 procent minder verpakkingsmateriaal in 2025
Jumbo heeft als doelstelling om in 2025 minimaal 20 procent minder verpakkingsmateriaal te gebruiken in vergelijking tot 2019. Jumbo volgt in dit verband de aanbevelingen en uitgangspunten van organisaties zoals het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en Plastic Pact. Jumbo rapporteert over haar inspanningen via jumborapportage.com.

*polypropeen plastic verpakkingen zijn kunststof verpakkingen. Deze verpakkingen zijn van fossiele grondstoffen gemaakt. Meer informatie over recycling van PP is te vinden op de website van het KIDV.