JUMBO IS MET AANGESCHERPTE BEDRIJFSSTRATEGIE EN VERNIEUWDE TOPSTRUCTUUR KLAAR VOOR VOLGENDE FASE

Veghel, 24-02-2022 – Op basis van een uitgebreide strategische analyse heeft Koninklijke Jumbo Food Groep haar nieuwe Meerjarenplan geïntroduceerd met daarin een aanscherping van de koers. De nieuwe strategie is erop gericht de sterke positie van Jumbo verder uit te bouwen in zowel de winkels als online. Tegelijkertijd past het bedrijf haar topstructuur aan. Het aantal bestuurslagen gaat van drie naar twee en zal voortaan bestaan uit een Raad van Commissarissen en een Directie. Het nieuw samengestelde directieteam – onder leiding van Frits van Eerd – wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van de aangescherpte strategie. De Raad van Bestuur houdt op te bestaan; bestuurders Colette Cloosterman-van Eerd en Ton van Veen worden – met het oog op toekomstige successie en passend bij hun individuele ambities – toegevoegd aan de Raad van Commissarissen. Daarnaast krijgen zij gedelegeerde verantwoordelijkheden op enkele belangrijke thema’s van het Meerjarenplan. De Centrale Ondernemingsraad heeft inmiddels een positief advies gegeven over de aanpassingen.

Volledige focus op de klant
In het kader van de aangescherpte strategie wil Jumbo komende tijd met extra investeringen nóg steviger het accent leggen op uitbreiding van haar omnichannel aanpak en verdere kwaliteitsverbetering doorvoeren in het aanbod verse, gezonde en duurzaam geproduceerde voeding tegen altijd lage prijzen. Parallel hieraan bouwt Jumbo aan een versteviging van haar organisatie, met de nadruk op vereenvoudigde bedrijfsprocessen, digitalisering en verbeterde systemen voor ICT en dataverwerking. Volledige focus op de klant blijft de constante factor van strategie en werkwijze, waarbij onverminderd een cruciale rol is weggelegd voor alle medewerkers. Op dit rotsvaste fundament van de Jumbo formule wil het foodretailbedrijf het dagelijkse leven van haar miljoenen klanten leuker, fijner en betaalbaarder blijven maken.

Fundamentele keuzes
Frits van Eerd, die als algemeen directeur het nieuwe directieteam zal aanvoeren: “Met deze aanpassingen gaan we bij Jumbo een volgende fase in. We hebben ons in relatief korte tijd opgewerkt tot een financieel gezonde organisatie met een sterke marktpositie. Dit willen we niet alleen vasthouden, maar ook verder uitbouwen. Dat kunnen we uitsluitend doen als we scherp blijven inspelen op de veranderende wensen en behoeften van de klant. Daarnaast zien we allerlei snelle veranderingen in het foodretaillandschap op ons afkomen. Hierop moeten we scherp reageren en dat vraagt om een robuuste, ondernemende organisatie met korte lijnen en een eenduidige aansturing. In ons nieuwe Meerjarenplan hebben we daarvoor fundamentele keuzes gemaakt, waarbij de kern van ons bestaan – alles voor de klant, de 7 Zekerheden en ons unieke Jumbo DNA – recht overeind blijft staan. Om deze strategie effectief ten uitvoer te brengen, gaan we aan de slag met een eenvoudigere en plattere topstructuur. We gaan werken met een vernieuwd en compact Directieteam en maken onze Raad van Commissarissen klaar voor de komende uitdagende fase van ons familiebedrijf.”

Samenstelling Directie
Het vernieuwde Directieteam onder aanvoering van Frits van Eerd bestaat per 28 maart a.s. uit Cees van Vliet (Operatie), Frances Franken (Commercie), Ralph Bertrand (Formule), Tim Hehenkamp (Tech & Data), Claire Saes (HR) en Peter van Erp (Finance). De aangepaste topstructuur heeft geen personele consequenties voor andere lagen in de organisatie. De rollen van Theo Willemse (Sales & Operations), Karel de Jong (Supply Chain), Peter Isaac (België) en Douwe Snel (Franchise & Real Estate) blijven ongewijzigd. Zij rapporteren aan Cees van Vliet. Alice Theunissen blijft directeur La Place en rapporteert aan Frits van Eerd.

Volgende ontwikkelingsfase
Naast algemeen directeur Frits van Eerd, neemt ook operationeel directeur Cees van Vliet plaats in dit nieuwe uitvoerende orgaan. “Ik kijk met veel voldoening terug op de samenwerking in de afgelopen twee jaar met Frits, Colette en Ton in de Raad van Bestuur,” zegt Cees van Vliet. “Zij hebben tijdens hun bestuursjaren onmiskenbaar het fundament gelegd voor de snelle groei en sterke positie van Jumbo. Nu we een volgende ontwikkelingsfase in gaan, kijk ik ernaar uit om met het nieuwe directieteam uitvoering te geven aan ons ambitieuze Meerjarenplan.”

Uitbreiding Raad van Commissarissen
Colette Cloosterman-van Eerd wordt op 28 maart a.s. benoemd tot lid van de RvC. Zij zal in die hoedanigheid ook het Commercial Committee1 en het nieuwe People & Culture Committee voorzitten. Daarnaast krijgt zij een aantal gedelegeerde verantwoordelijkheden op het gebied van strategievorming, de ontwikkeling van het “winkelconcept van de toekomst” alsmede duurzaamheid. Ton van Veen wordt benoemd tot vice-voorzitter van de RvC. In die hoedanigheid treedt hij tevens toe tot het nieuwe People & Culture Committee2 en het Audit Committee3 en wordt hij aanspreekpunt namens de RvC voor de Ondernemers Vereniging Jumbo (OVJ). Daarnaast krijgt hij een aantal gedelegeerde verantwoordelijkheden op het gebied van strategievorming, fusies en overnames alsmede de toekomstige financieringsstrategie. Na deze aanpassingen bestaat de Raad van Commissarissen van Koninklijke Jumbo Food Groep uit Karel van Eerd (voorzitter), Ton van Veen (vice-voorzitter), Colette Cloosterman-van Eerd, Antony Burgmans, Wilco Jiskoot, Jacqueline Hoogerbrugge en Piet Coelewij.

Extra stappen
De toetreding van Colette Cloosterman-van Eerd en Ton van Veen tot de RvC sluit ook aan bij hun persoonlijke ambities. Colette Cloosterman-Van Eerd: “Ik heb me de afgelopen 28 jaar bij ons familiebedrijf in diverse rollen ingezet om van Jumbo het merk te maken dat het nu is. In 1996 heb ik aan de wieg gestaan van onze 7 Zekerheden. In de jaren daarna heb ik steeds mijzelf en alle collega’s uitgedaagd om die extra stap te zetten voor de klant en de smaak en kwaliteit van onze producten te blijven verbeteren. In die periode hebben we ruim 700 winkels ontwikkeld met meerdere concepten, maar altijd vanuit een en dezelfde formule. Het is mijn passie om elke keer verder te denken. Het besef dat het altijd nóg beter, goedkoper en leuker kan, heeft mij doen besluiten uit de dagelijkse operatie te stappen en me, naast een toezichthoudende rol in de RvC, vooral te focussen op de ontwikkeling van de winkel van de toekomst die helemaal beantwoordt aan de wensen en behoeften van de klant. Dat biedt mogelijkheden om gezondheid, duurzaamheid en de stem van de nieuwe generatie goed naar voren te laten komen.”

Logisch moment
Ton van Veen: “De afgelopen 18 jaar heb ik met volle overgave invulling gegeven aan mijn taak als CFO. Met een groot team van fantastische collega’s heb ik Jumbo mee mogen leiden naar de onbetwiste nummer 2 positie op de Nederlandse foodretailmarkt. De reis die we ondernemen is nog lang niet ten einde, en datzelfde geldt voor mijn rol daarbij. Met mijn overstap naar de RvC kan ik meer tijd besteden aan andere zaken, zoals een gezonde ontwikkeling van HEMA, samenwerking met Gorillas en mogelijk nieuwe acquisities door de familie Van Eerd via Mississippi Ventures. De totstandkoming van het nieuwe Jumbo Meerjarenplan is voor mij een logisch moment om deze stap te zetten. Ik heb volop vertrouwen dat het hele Jumbo team – onder leiding van Frits van Eerd – deze strategie de komende jaren succesvol ten uitvoer gaat brengen.”

1 Het Commercial Commiitee ondersteunt de RvC op het gebied van de commerciële strategie.
2 Het People en culture Committee ondersteunt de RvC op het gebied van HR-beleid en cultuur.
3 Het Audit Committee ondersteunt de RvC op het gebied van financiële zaken, interne beheersing en risicomanagement.