JUMBO BREIDT 1 STER BETER LEVEN ZUIVEL FORS UIT IN SAMENWERKING MET NEDERLANDSE MELKVEEHOUDERS

Grote stap in verdere verduurzaming van zuivelaanbod van Jumbo

Veghel, 02-02-2022 – Jumbo breidt het 1 ster Beter Leven keurmerk uit naar een groter deel van haar huismerk zuivelassortiment. De supermarktketen is voornemens om met een vaste groep van 20 melkveehouders samen te werken die de duurzamere en diervriendelijkere zuivel aan Jumbo gaat leveren. Hiermee zet Jumbo – in nauwe samenwerking met melkveehouders – wederom een grote stap in de verdere verduurzaming van het zuivelaanbod in Nederland. Jumbo was in 2019 de eerste supermarktketen die het 1 ster Beter Leven keurmerk voor zuivel introduceerde en is nu ook de eerste die zuivel met dit keurmerk op grote schaal aanbiedt. Vanaf juni is het uitgebreide 1 ster Beter Leven zuivelassortiment beschikbaar in alle Jumbo winkels en online.

Met de uitbreiding van zuivel met het 1 ster Beter Leven keurmerk speelt Jumbo in op de toenemende vraag naar lekkere, duurzame en diervriendelijke producten. Door de samenwerking met een vaste groep Nederlandse melkveehouders kan Jumbo bovendien precies vertellen waar deze zuivel vandaan komt. Cees van Vliet, COO bij Jumbo: “We zetten al lange tijd in op de verduurzaming van het versassortiment en zien de noodzaak hierin te versnellen. Dat kan alleen in nauwe samenwerking met onze boeren en telers. Door een lange termijn samenwerking met de melkveehouders aan te gaan, laten we bij Jumbo zien dat we hierin onze verantwoordelijkheid nemen. De overgang naar duurzamere en diervriendelijkere zuivel vraagt immers om forse investeringen, die de Nederlandse melkveehouderij alleen kan door intensieve samenwerking en met garantie voor langdurige afname. We zijn er trots op dit te realiseren binnen de 1 ster Beter Leven zuivelketen”.

Aandacht voor mens, dier en milieu
In 2019 bracht Jumbo – samen met de Dierenbescherming, Vogelbescherming Nederland en Natuur & Milieu – het 1 ster Beter Leven keurmerk voor zuivel op de markt. Het 1 ster Beter Leven keurmerk heeft integraal aandacht voor natuur, biodiversiteit en het milieu, en stelt daarnaast fundamentele eisen voor een beter leven van álle dieren op en rondom het boerenerf. De melkveehouders krijgen een meerprijs voor de inspanningen die zij leveren op het gebied van dierenwelzijn en verduurzaming.

Melkveehouder Jaap Prins: “Vanaf 2019 lever ik 1 ster Beter Leven zuivel aan Jumbo. Het is fijn om te horen dat het aanbod van de zuivel verder wordt uitgebreid. Dat biedt zekerheid en perspectief en stelt mij in staat om verder te groeien in het aanbod van 1 ster Beter Leven keurmerk. Het is bovendien goed nieuws voor melkveehouders die intrinsiek gemotiveerd zijn verder te verduurzamen.”

Marijke de Jong, programmamanager bij de Dierenbescherming: “We zijn ontzettend blij en trots dat Jumbo deze stap zet. Jumbo nam een voortrekkersrol in 2019 en heeft altijd geloofd in verdere uitbreiding. We hopen dat andere supermarkten in Nederland het voorbeeld van Jumbo volgen en daarmee 1 ster Beter Leven zuivel de nieuwe standaard wordt in de markt. Zo maken we samen echt het verschil op het gebied van dierenwelzijn, de natuur en het milieu: voor een beter leven voor álle dieren op en rondom het boerenerf: koe, kalf, insecten, bijen, vlinders en boerenlandvogels.”

Ruim aanbod, vanaf juni verkrijgbaar
Vanaf juni is een ruimer aanbod van 1 ster Beter Leven drink- en eetzuivel verkrijgbaar, zoals magere, halfvolle en volle melk, karnemelk, en halfvolle, volle en magere yoghurt in verschillende verpakkingsformaten. De zuivelproducten krijgen een nieuw verpakkingsontwerp. Klanten kunnen zo eenvoudiger een bewuste keuze maken voor lekkere, verantwoorde zuivelproducten van Nederlandse boeren.

Meer informatie over zuivel met het 1 ster Beter Leven keurmerk op: https://beterleven.dierenbescherming.nl