John Kruijssen benoemd tot Commissaris bij SPAR Holding B.V.

Waalwijk, 25 april 2022 – John Kruijssen is met ingang van 20 april 2022 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van SPAR Holding B.V. en volgt huidig commissaris Kees Kiestra op. 

John is benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op voordracht van de Sligro Food Group en neemt per 20 april 2022 zitting in de Raad.

Met John Kruijssen krijgt SPAR een zeer ervaren retailer in de Raad van Commissarissen. John vervult momenteel de CEO-rol bij Beter Bed en was in het verleden o.a. eindverantwoordelijk voor Detailresult, Markeur en de Convenience Retail activiteiten Shell wereldwijd

John Kruijssen: Ik kijk er naar uit om kwalitatief bij te kunnen dragen, gebruik makende van mijn ervaringen in Food Retail in Nederland en Convenience Retail wereldwijd, om de ambitie “king of convenience” waar te maken.   

Voorzitter van de Raad van Commissarissen, mw. Saskia van Walsum: “John heeft een lange en diverse ervaring in retail, maar ook daarbuiten. We verwachten dat hij binnen de Raad goed zal passen en veel waarde zal kunnen toevoegen”.

Kees Kiestra is na ruim 8 jaren een zeer betrokken commissaris voor SPAR te zijn geweest per genoemde datum teruggetreden vanwege de afloop van twee benoemingstermijnen. SPAR Holding B.V. is Kees zeer erkentelijk voor zijn langdurige bijdrage aan het succes van SPAR.

Naast de voorzitter van de Raad van Commissarissen van SPAR Holding B.V., Saskia van Walsum, bestaat de Raad verder uit Duncan Hoy, Kees Kiestra, Anita Wetterhahn-Reijnen en Rob van der Sluijs.