Is die titel voor u?

In 2023 wordt de ZO²Z Award weer uitgereikt. Het is de tiende keer dat de beste zelfstandig supermarktondernemer wordt verkozen. In 2021 werd de verkiezing vanwege corona geannuleerd. Bij deze jubileumversie van de verkiezing krijgt de consument een belangrijkere rol dan voorheen. De prijs wordt uitgereikt op de Dag van het Vakcentrum op dinsdag 18 april 2023.

Doe mee! Aanmelden is eenvoudig, stuur een mail aan Reactie@vakcentrum.nl

Leren van de klant

Alle zelfstandig supermarktondernemers in Nederland kunnen zich aanmelden voor de competitie om de ZO²Z award. De eerste stap in de verkiezing is een beoordeling van de winkel door de consument. De klanten beoordelen ’hun’ winkel op de volgende aspecten:

  • lokale betrokkenheid
  • lokale sponsoring
  • uitstraling
  • personeel
  • duurzaamheid

Om uw klanten een oordeel te vragen krijgt u een url die verwijst naar uw eigen onderzoek. Deze url kunt u volop delen. Via posters in de winkel, uw social media etc. 

In een aanvullend panelonderzoek wordt consumenten gevraagd hoe belangrijk zij deze elementen vinden. 

Deze eerste, laagdrempelige fase van de competitie levert alle deelnemende ondernemers dus al belangrijke informatie over hun winkel op. Informatie die ook vergelijkbaar is met de (anonieme) scores van de andere deelnemers.

Vraag de code voor uw consumentenonderzoek aan. Stuur een mail aan reactie@vakcentrum.nl

Best beoordeelde winkels gaan door

De winkels die hoge consumentenscores halen gaan door naar de volgende ronde.
Een extern onderzoeksbureau doet aanvullend onderzoek aan de hand van een uniforme vragenlijst.
Uit dit onderzoek en een medewerkerstevredenheidsonderzoek komen de Provinciewinaars. (een titel die twee jaar lang gevoerd mag worden).  Uit dit selecte gezelschap worden vervolgens drie finalisten gekozen.

Vakjury naar drie finalisten

De drie finalisten krijgen een deskundige vakjury op bezoek. Tijdens een uitvoerig bedrijfsbezoek worden alle facetten van de bedrijfsvoering doorgelopen.
Het blijft voor de finalisten spannend tot 17 april. Op de Dag van het Vakcentrum wordt bekend gemaakt wie de winnaar van de 10e ZO²Z Award is geworden.

Aparte categorie voor kleinere winkels

Om ook de inspanningen van de ondernemer met een kleinere supermarkt te erkennen, komt er voor hen (bij voldoende belangstelling) een speciale prijs. In de beoordeling wordt specifiek rekening gehouden met het ondernemerschap dat past bij een kleinere winkel met een geheel eigen dynamiek.

10e ZO²Z Award: makkelijk meedoen, makkelijk aanmelden

Deelname aan de ZO2Z Competitie is eenvoudig. U krijgt alle informatie voor de eerste stap toegestuurd. Het is dan eenvoudig om snel de meningen van uw klanten te peilen. De eerste winst uit deze competitie. 

En komt u verder in de competitie dan stemmen we de vervolgstappen met u af.

Het aanmelden is het allermakkelijkst: een e-mail aan reactie@vakcentrum.nl is voldoende.

ZO²Z: Zelfstandig Ondernemer Onderscheidt Zich

De zelfstandig ondernemer doet meer voor zijn klanten, medewerkers en omgeving. Om dat duidelijk te maken is in 2003 de ZO²Z competitie gestart. Met als doel om de onderscheidende meerwaarde van de zelfstandig ondernemers duidelijk te maken, naar de klanten, de lokale overheid en andere stakeholders en naar potentiële medewerkers.