Maak de consument bewust van de juiste manier van glasrecycling 

Download het logo via www.duurzaamglas.nl/media/glasbaklogo/ 

Boodschappen doen en meteen even langs de glasbak. Het is al meer dan veertig jaar een ingeburgerde routine in Nederland. Toch gooit nog niet iedere consument de juiste producten in de glascontainer. Voor supermarkten is dan ook een belangrijke rol weggelegd in de gesloten keten van glasrecycling. 

Verspreid door Nederland staan meer dan 25.000 glasbakken. Logischerwijs bevinden deze zich naast de supermarkt, of op de route er naartoe; producten in glas verpakt worden tenslotte doorgaans ook hier gekocht. Het is de bedoeling dat men uitsluitend verpakkingsglas in de container gooit, dat kan in de meeste gemeenten gescheiden op kleur (wit, groen en bruin). Toch gebeurt dit nog niet altijd. Nog te vaak wordt er met het legen van de bak bij de glasrecycler ook keramiek, steen en porselein aangetroffen, en zelfs restafval. 

Waardevol verpakkingsglas behouden 
Het verkeerd inzamelen van glaswerk beïnvloedt het rendement van glasrecycling, vertelt Marguerite Ruys van Stichting Duurzaam Verpakkingsglas (SDV). “Want hoewel er verschillende innovatieve technieken worden gebruikt om bovengenoemde vervuiling uit het glasbakglas te scheiden, is het nog niet helemaal te voorkomen dat bij dit proces ook scherven, dus deeltjes waardevol verpakkingsglas, worden meegenomen. En dat is zonde, want iedere glasscherf telt.”

CO2– en energiebesparing 
Glas is namelijk niet alleen een van de meest veilige verpakkingsmaterialen, verklaart ze; “het beschermt producten goed en bevat weinig tot geen chemicaliën, zo bevestigt recent onderzoek. Het is ook nog eens heel duurzaam. Dat wil zeggen, gerecycled glas is duurzaam; een fles of pot is gemaakt van tot wel 90 procent gerecycled glas. Bestaand glas smelt namelijk bij een lagere temperatuur dan de grondstoffen bij primaire glasproductie (zand, soda en kalk), waardoor per kilo wel twee derde kilo CO2-uitstoot wordt bespaard. Bovendien is er een fikse energiebesparing wanneer je scherven als grondstof gebruikt; elke 10 procent aan scherven die je in het productieproces inzet, levert 2,5 procent energiebesparing op. Wanneer je bedenkt dat in ons land al 75 procent van al het glas wordt gerecycled, heeft dit behoorlijk impact.” 

Geen afval, maar grondstof
Een ander belangrijk voordeel van glas is dat de scherven geen afval vormen, maar een grondstof, vervolgt Ruys. “Door producten in glas te kopen, verminderen consumenten dus automatisch de afvalberg. Als ze hun lege flessen en potten maar in de glasbak doen. Supermarkten dragen ook bij aan die vermindering door producten in glas aan te bieden. Door consumenten ook nog eens te informeren over de juiste manier van inzamelen, kunnen we het al behoorlijk nette percentage van rond de 75 procent recycling nóg verder opschroeven.” Met een goede uitleg van het glasbak-logo aan hun klanten dragen supermarkten bij aan het nóg beter en goedkoper recyclen van glas, tegen een zo hoog mogelijk milieurendement, maakt ze het concreet. “En profileren zij zich tevens als duurzaam, wat perfect aansluit op de eigen ambities. Zorg gewoon dat je gemeente een glasbak op het parkeerterrein bij je supermarkt zet.” 

Wat mag wel en wat mag niet?
De voorlichting is relatief simpel en bovendien makkelijk te implementeren in de dagelijkse processen. “Feitelijk hoef je namelijk alleen maar uit te leggen wat er wél in de glasbak moet, en kun je bijvoorbeeld een top drie maken van wat er niét in mag. De informatie kun je brengen in de vorm van informatielabels bij schappen waar veel glaswerk aangeboden wordt, zoals conserven, olijfolie, kruiden en bier. En via uitingen in de eigen bladen en op de sociale media. De content is er al; die voorzien wij!” 

De consument denkt al steeds meer na over duurzaamheid, benadrukt Ruys. “Dus ook over verpakkingen. Door als supermarkt je verantwoordelijkheid te nemen in zowel het verkopen als opnieuw inzamelen van verpakkingsglas en de ‘opvoeding’ hieromheen, claim je je plek in de keten en versterk je ook nog eens je merk. Pak daarom die kans om je zichtbaar(der) te maken als onderdeel van die belangrijke keten! CO2-uitstoot verminderen is voor supermarkten tenslotte eveneens belangrijk en dit kun je doen door meer producten in retourglas aan te gaan bieden; bijvoorbeeld via de bezorgdienst. Van DC naar consument en retour is een korte lijn, klantbinding en duurzaamheid gaan hand in hand. Ik zie marktkansen!” 

Meer informatie over glasinzameling en voorlichting: www.duurzaamglas.nl. Hier is tevens het glasbak-logo te downloaden! E-mail: duurzaamglas@o-i.com

Glasrecycling, het proces
Een groot deel van het glas uit glascontainers gaat naar Maltha Glasrecycling. Geavanceerde scheiders halen hier alles wat geen glas is eruit. Bij dit proces is het de kunst om geen enkele waardevolle glasscherf samen met de vervuiling uit het proces te laten verdwijnen, zodat er zoveel mogelijk geschikt kan worden gemaakt als secundaire grondstof voor de glasfabricage. In de ruim veertig jaar dat glas al wordt gerecycled, is dit proces al veelvuldig geïnnoveerd en het ontwikkelen van nog slimmere sorteermachines gaat onverminderd door. Desalniettemin blijft het primaire proces van glas op de juiste manier in de container werpen cruciaal voor het in de keten houden van nog meer kwalitatief goed verpakkingsglas. Want wat je aan vervuiling niet in de glasbak gooit, hoeft het recyclingbedrijf er ook niet uit te halen.