Iconen op verpakking verduidelijken houdbaarheidsdatums

Meierijstad, 30 juni 2022 – ‘Kijk, ruik en proef. Vaak nog goed na de datum’ of ‘Niet gebruiken na de datum’: de gewenste actie bij de Ten minste Houdbaar Tot-datum (THT) is een heel andere dan bij Te Gebruiken Tot (TGT). Toch haalt het merendeel van de consumenten ze door elkaar. Ze gooien daardoor vaak producten weg die nog prima eetbaar zijn. De verwarring tussen THT en TGT veroorzaakt zo’n 10 procent van de voedselverspilling thuis.* Om het verschil tussen de houdbaarheidsdatums te verduidelijken, zijn twee iconen geïntroduceerd die producenten vanaf nu vrijwillig op de verpakking kunnen plaatsen. Uit onderzoek van Wageningen University & Research, in opdracht van het ministerie van LNV en in samenwerking met het ministerie van VWS, Voedingscentrum, stichting Samen Tegen Voedselverspilling en Too Good To Go, blijkt dat deze iconen consumenten kunnen helpen om minder voedsel te verspillen.  

Minder weggooien

Uit het onderzoek blijkt dat deze iconen, met bijbehorende tekst, op de verpakking een deel van de consumenten helpen om op de juiste manier met producten om te gaan en verspilling te voorkomen. Deze consumenten zijn minder geneigd om THT-producten over de datum weg te gooien. Ook draagt het icoon eraan bij dat ze vaker TGT-producten op de uiterste houdbaarheidsdag opeten. En ze zijn terughoudender om TGT-producten na deze datum te eten – precies zoals de bedoeling is met het oog op voedselveiligheid.

Gebruik iconen op verpakkingen: handleiding

Producenten kunnen de iconen en teksten vrijwillig plaatsen op de verpakking, naast de wettelijk verplichte houdbaarheidsvermelding. Als bedrijven deze iconen eenduidig gaan gebruiken, kunnen consumenten het verschil tussen THT en TGT nog beter leren herkennen. De werkgroep die het onderzoek begeleidde publiceert daarom een praktische handleiding voor bedrijven hoe de aanvullende houdbaarheidsaanduiding op de verpakking geplaatst kan worden. Wageningen University & Research zal de werking van de iconen vervolgens in de praktijk onderzoeken. En een aantal stakeholders van stichting Samen Tegen Voedselverspilling gaat ermee aan de slag.

Green Deal ‘Over de datum’

Het onderzoek naar iconen op verpakkingen en deze handleiding zijn een vervolg op de resultaten van de Green Deal ‘Over de datum’. Deze Green Deal (2017-2019) had als doel het verminderen van voedselverspilling gerelateerd aan houdbaarheid(sdata) en was een samenwerking van de ministeries van LNV en VWS, FNLI, CBL, NZO, Voedingscentrum en WUR. Als resultaat werd de wetgeving verduidelijkt over toepassing van Te Gebruiken Tot. Daarnaast liep in 2020 en 2021 een gezamenlijke consumentencampagne over de houdbaarheidsdatums.

Over Samen Tegen Voedselverspilling

De stichting Samen Tegen Voedselverspilling vormt dé beweging waarin alle belangrijke initiatieven en expertise voor een verspillingsvrij Nederland samenkomen en worden versneld. Hierin werken bedrijven uit de hele keten, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties aan Sustainable Development Goal 12.3 van de Verenigde Naties om voedselverspilling met de helft te verminderen in 2030 ten opzichte van 2015. Met een gezamenlijke en systemische aanpak wil de stichting in Nederland jaarlijks 1 miljard kilo minder voedsel verspillen, van grond tot mond. Dragende organisaties van de stichting: Food Tech Brainport, Gemeente Meierijstad, Ministerie van LNV, Provincie Noord-Brabant, Rabobank, Voedingscentrum en Wageningen University & Research. Het werk van de stichting wordt mede mogelijk gemaakt door steun vanuit de Regio Deal Noordoost Brabant.*Bronnen: