Hoogvliet supermarkten kondigt vertrek aan van CEO Siep de Haan

Bleiswijk, 5 maart 2021

Na 20 jaar bij Hoogvliet te hebben gewerkt, waarvan de laatste 13 jaar als CEO, zal Siep de Haan aan het einde van het jaar in goed onderling overleg afscheid nemen van Hoogvliet supermarkten.

Begonnen in de logistiek, heeft hij als algemeen directeur de Hoogvliet supermarktorganisatie op vele terreinen geprofessionaliseerd en heeft het bedrijf onder zijn leiding een succesvolle ontwikkeling doorgemaakt. De afgelopen jaren is onder zijn leiding in Bleiswijk langs de A12 een nieuw distributie- en servicecentrum gebouwd. Hierin is een vrijwel volledig gemechaniseerde en geautomatiseerde logistiek en servicecentrum gerealiseerd.

In de loop van dit jaar wordt de overgang naar de nieuwe logistiek volledig afgerond. Daarmee is het fundament gelegd voor een verdere groei in omzet en winstgevendheid van het bedrijf.

Siep de Haan: “Dit is een goed moment om het stokje over te dragen. Na twintig prachtige en ook uitdagende jaren wordt het tijd om ruimte te maken voor mijzelf en ook voor ‘nieuw elan’. Ik kijk samen met mijn zeer gewaardeerde team terug op een buitengewoon mooie samenwerking met dito resultaten. Hoogvliet is een prachtig familiebedrijf dat een mooie plaats verdient in het Nederlandse supermarktlandschap.”

Oprichter Leen Hoogvliet en Uitze Tjeerdsma, voorzitter RvC: “Hoogvliet is Siep heel veel dank verschuldigd voor zijn excellente bijdrage aan het bedrijf. Als leider van een gemotiveerd en zeer betrokken directieteam heeft hij de afgelopen reeks van jaren een uitermate belangrijke rol gespeeld in de succesvolle ontwikkeling van ons bedrijf. Wij respecteren zijn beslissing en wensen hem voor de toekomst alle goeds. Voor het bedrijf zullen de continuïteit en zelfstandigheid ook onder leiding van de nieuwe CEO centraal blijven staan.”

Het proces om te voorzien in de opvolging van Siep de Haan is in gang gezet.

Over Hoogvliet
Hoogvliet Super is een supermarktketen met 71 winkels in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Het distributie- en servicecentrum, alsmede de bakkerij en centrale slagerij bevinden zich in Bleiswijk langs de A12. De organisatie telt ruim 6.000 medewerkers.