Hoogvliet kiest voor PRIME Retail & Trade Solutions om haar transitie naar een data-geïnspireerde organisatie te helpen versnellen.

Om haar organisatie toekomstbestendig te maken zet Hoogvliet fors in op innovatie. Recent nam het al een volledig gemechaniseerd en geautomatiseerd distributiecentrum in Bleiswijk in gebruik. De samenwerking met PRIME-RTS stelt Hoogvliet in staat om data en analytics te integreren in de organisatie en klantgericht te opereren op het niveau van kanaal, winkel, assortiment en zelfs individuele klant.

‘De zoektocht naar een partner die Hoogvliet zou kunnen helpen om de beoogde data-competenties te ontwikkelen, begon al in 2018’, zegt Rutger van den Bout, commercieel directeur van Hoogvliet. ‘Na uitvoerige gesprekken met partijen in binnen- en buitenland startten we vorig jaar een pilot met PRIME-RTS om een aantal retail-specifieke analytics oplossingen te testen. Denk aan oplossingen die ons helpen om beter geïnformeerde beslissingen te nemen rondom prijs en promotie of een winkel-specifiek assortiment mogelijk maken. In korte tijd kwamen we al tot concrete inzichten die zeer enthousiast werden ontvangen door het team’, aldus Van den Bout. Belangrijk want naast het niveau van analyse en innovatie was eenvoudige adoptie door de organisatie een belangrijk criterium. De oplossingen van PRIME-RTS zijn daarom uitvoerig op bruikbaarheid en toepasbaarheid getoetst. En met succes want het platform en de analytische modules van PRIME-RTS worden inmiddels door Hoogvliet zelf beheerd en verder uitgerold.

Samir Selimi, managing partner van PRIME-RTS: “Vertrekpunt van de pilot waren de behoeften van de gebruikers en de huidige processen binnen Hoogvliet. Van daaruit gingen we aan de slag met de data en data-definities. Met ons platform kun je eenvoudig data corrigeren en hiaten visualiseren en dus konden we daarna snel slagen maken in shopper trips en winkelsegmentatie. Vervolgens konden we met de promo-effectiviteitsmodule laten zien hoe promoties scoorden op KPI’s als trekkracht, vulkracht en nettomarge-impact. Deze resultaten zijn op hun beurt weer input voor wat wij ‘Promotion Playbooks’ noemen. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt wat de effectiviteit is van verschillende  promotie-strategieën voor een specifieke assortimentsgroep. Dit inzicht zal Hoogvliet helpen de opbrengst van haar promoties aanzienlijk te vergroten.’

‘Door het succes van deze pilot hebben we het volste vertrouwen gekregen in PRIME-RTS als onze partner in data en retail-analytics’, zegt Jeroen Ouwerkerk, manager commerciële data en support van Hoogvliet. ‘Om samen door te kunnen groeien zijn we dan ook een meerjarige samenwerking aangegaan. Wij gaan ons de komende tijd vooral richten op optimalisaties voor de klant en de samenwerking met leveranciers daarin. Met de oplossingen van PRIME-RTS zijn we nu in staat om gedetailleerde informatie met hen te delen om zo samen te werken aan optimalisaties in de gehele keten. We zien er dan ook naar uit om, samen met PRIME-RTS, nog meer van dit soort mooie stappen te zetten”, besluit Ouwerkerk enthousiast.