Universiteiten en hogescholen starten na de zomer het fysieke onderwijs weer volledig op. Met het nieuwe curriculum in zicht (her)opent SPAR university vanaf maandag 16 augustus al haar winkels op de campus terreinen. Teamleden van SPAR university staan te trappelen om studenten te mogen verwelkomen. 

Medio december sloten Erwin Binneveld en Mirjam Bestebreurtje, ondernemers van SPAR university, met pijn in hun hart negen winkels. Door de tweede lockdown waren de campussen voor lange tijd uitgestorven, fysiek onderwijs werd niet gegeven. De winkel op Utrecht Science Park bleef als enige winkel van het ondernemersduo open als voorziening voor bewoners van Utrecht Science Park en voor studenten die in de bibliotheek of omliggende gebouwen konden studeren. 

Steun
Zowel in de eerste lockdown als in de tweede lockdown zijn de winkels langdurig dicht gebleven. Geholpen door overheidssteun en steun van haar partners als Connexie (professioneel werkgeven), SPAR Nederland en SPAR detaillistenvereniging heeft SPAR university het hoofd financieel boven water gehouden. 

Ontmoeten
Wat door de lockdowns duidelijk is geworden is de rol van de campus als ‘sociale ontmoetingsplek’ voor studenten, docenten en medewerkers. Uit een enquête die door SPAR university is afgenomen onder studenten werd het belang van fysiek onderwijs nog een keer onderstreept. Mensen willen elkaar fysiek blijven ontmoeten, door corona is deze behoefte nog groter geworden. Een mooie kans voor universiteiten en hogescholen om nog meer te focussen op ‘het ontmoeten’ en dit te faciliteren.