HAK pakt door met groene missie en wil in 2022 B Corp-certificering


Belangrijke stap: bedrijfsstatuten inmiddels aangepast

Giessen, 11 januari 2022 | In lijn met zijn eerder geformuleerde duurzaamheidsmissie wil groentefabrikant HAK in de loop van 2022 verder als officieel gecertificeerde B Corporation, kortweg B Corp. Het onafhankelijke B Corp-keurmerk is een initiatief van de in 2006 opgerichte Amerikaanse non-profit organisatie B Lab en geldt als hét bewijs dat een onderneming sociale en duurzame impact realiseert, zonder in te boeten op winst. In aanloop naar de officiële certificering heeft het bedrijf uit Giessen inmiddels haar statuten gewijzigd. 

B Corporations zijn wereldwijd nog een select gezelschap: tot op heden zijn slechts 4459 bedrijven gecertificeerd, verspreid over 76 landen en verdeeld over 153 sectoren. Bekende B Corps zijn ijsfabrikant Ben & Jerry’s, outdoorkledingfabrikant Patagonia en (plantaardige) zuivelfabrikant Danone. Onder het motto ‘using business as a force-for-good’ zetten B Corps zich samen in voor een betere wereld voor hun werknemers, klanten en leveranciers, de samenleving als geheel en last but not least het milieu.

HAK wil zich gaan voegen bij de ruim 175 Nederlandse bedrijven met een B Corp-certificering omdat dit volgens HAK ceo Timo Hoogeboom  een logische volgende stap is in de ontwikkeling die het bedrijf al eerder in gang zette. Hoogeboom: “De B Corp filosofie sluit aan bij onze missie en onze duurzaamheidsstrategie genaamd de Groene Keuken van HAK: mensen helpen meer plantaardig te eten met meer groenten en peulvruchten, en meer lokale en duurzame kringlooplandbouw mét een compensatie voor de duurzame inspanningen van de telers. Tegelijkertijd worden we uitgedaagd om nieuwe stappen te blijven zetten op weg naar verdere CO2-reductie en om de teelt nog verder te vergroenen.”

Aanpassing statuten

HAK doorloopt momenteel het traject van het ‘B Impact Assessment’ (BIA). Tijdens dit traject wordt gekeken naar de impact van de activiteiten en het businessmodel van HAK op werknemers, gemeenschap, milieu en klanten. Hoogeboom: “Een zeer interessant en leerzaam traject dat ons intern echt op scherp zet als het gaat om onze ambities en de impact die we willen realiseren.”

Een belangrijke stap die HAK inmiddels heeft gezet is het aanpassen van de bedrijfsstatuten. Daarin is nu officieel vastgelegd dat het bedrijf zich ten doel stelt om ‘door middel van haar bedrijfsvoering en activiteiten een significant positieve invloed te hebben op de maatschappij en het milieu in zijn algemeenheid’, en dat het Management Team in haar besluitvorming ‘ook rekening houdt met de sociale, economische, juridische of andere gevolgen voor stakeholders en milieu’.

Hoogeboom: “Het officieel wijzigen van onze statuten geeft aan al onze stakeholders een duidelijk signaal af waar wij nu en in de toekomst als bedrijf voor staan. We doorlopen op dit moment de B corp assessmentprocedure waarbij we de uiteindelijke certificering in 2022 hopen te ontvangen. Overigens is het daarna niet klaar. De periodieke vervolgassessments van B corp blijven een goede manier om ons scherp en ambitieus te houden als het gaat om het vergroten van onze positieve impact. Dit proces is natuurlijk nooit af.”