Groei supermarktomzet 2021 tussen -2,6% en +2,9%

IRI komt met prognose supermarktomzet 2021 op basis van drie COVID19-scenario’s 

Zaltbommel, 26 oktober 2020 – De afgelopen jaren hebben we in Nederland steeds te maken gehad met een stijging van de supermarktomzet. Door de Corona hamsterpiek en de Corona maatregelen gaat de omzetgroei een recordhoogte bereiken in 2020. Gaat door COVID-19 in 2021 de trend van jaarlijkse groei gebroken worden? Aan de hand van een rekenkundig model dat rekening houdt met diverse externe invloeden, heeft IRI een 3-tal scenario’s uitgewerkt. Op basis van deze scenario’s verwacht IRI dat de ontwikkeling van de supermarktomzet (inclusief online) voor 2021 zal variëren tussen een daling van 2,6% en een groei van 2,9% ten opzichte van 2020. 

IRI heeft een model opgezet dat rekening houdt met externe invloeden zoals verwachtte economische groei, feestdagen, sportevenementen, weer, vakantieperiodes en de COVID-19 maatregelen. Vanwege de onzekerheid over het verloop van Covid-19 zijn er door IRI een 3-tal scenario’s uitgewerkt. Dit om tot een prognose te komen van de verwachtte groei van de supermarktomzet in 2021. In algemene zin kunnen we stellen dat de COVID-19 maatregelen net als in 2020 de grootste impact gaan hebben op de omzet ontwikkeling van supermarkten in 2021. 

In het meest gunstige COVID-19 scenario, waarbij de maatregelen eind 2020 al afgeschaald worden, zal de supermarktomzet in 2021 dalen met 2,6% ten opzichte van 2020 (scenario 1). Consumenten zullen weer uit eten en op vakantie gaan en we zullen geen hamsterpiek zien. 

Mochten de maatregelen gedurende halverwege 2021 versoepelen dan zal er nog steeds een lichte stijging zichtbaar zijn van 0,1% (scenario 2). 

Wanneer we gedurende geheel 2021 te maken hebben met COVID-19 en de maatregelen, zullen de supermarkten daarvan profiteren en verwacht IRI dat de omzet zal toenemen met 2.9% (scenario 3). De online supermarktomzet zal in dat scenario naar verwachting het hardst groeien door aanhoudende COVID-19 maatregelen in 2021. IRI schat deze groei in op 24,5%. Consumenten zullen in dat geval vaker de supermarkt mijden. Een andere reden voor de sterke online groei in 2021 is dat de retailers beter in staat zijn om aan de vraag te voldoen.