Goede werksfeer in supermarkt wordt vaak onderschat

Als je als supermarktmanager kampt met arbeidskrapte, dan heb je vermoedelijk in het verleden te weinig aandacht gehad voor je team en/of te weinig aandacht besteed aan de sfeer binnen het team. Dat is zonde, omdat het sinds de coronapandemie alleen nog maar lastiger is geworden om geschikt personeel te vinden. Want er staan geen tien werknemers in de rij voor een vacature om in jouw winkel te komen werken, zoals voor de pandemie het geval was, maar de werknemer heeft wel tien banen om uit te kiezen. Een goede werksfeer, waar warmte en duidelijkheid de boventoon voeren, kan voor werknemers een belangrijk argument zijn om loyaal te blijven aan jou en zijn of haar collega’s. Daarnaast kan het voor sollicitanten momenteel echt het verschil maken tussen willen werken in jouw supermarkt of toch kiezen voor een baan in de horeca, bijvoorbeeld.

Ik loop al ruim twintig jaar mee in de supermarktbranche en ik merk dat een goede werksfeer onder supermarktpersoneel vaak onderschat wordt door de leiding. Ongeveer de helft van de supermarkten in Nederland worstelt hiermee. Dat zijn een hoop ongelukkige werknemers, en dat sijpelt door naar de winkelvloer – en uiteindelijk komt het ook bij de klanten terecht. Ik zeg altijd: je hebt managers en leiders, en leiders inspireren hun werknemers van nature meer dan managers, die zich eerder blindstaren op regels zonder aandacht voor de context. Als jij als supermarktmanager de benodigde cultuuromslag qua werksfeer zelf niet kan bewerkstelligen, dan is het in elk geval belangrijk dat je dat zelf inziet. Dan kan het ook volstaan door de juiste mensen daarvoor aan te stellen die je daarbij gaan helpen.

Ik ben op mijn dertiende begonnen in de supermarkt en op mijn 21ste werd ik supermarktmanager en had ik de leiding over honderd man personeel. Als jochie kwamen de inzichten met de jaren, en sinds een jaar of zes – ik ben nu 35 – houd ik mij vooral bezig met het trainen/coachen van supermarktpersoneel. Voor werknemers is het ontzettend belangrijk dat ze precies weten wat hun verantwoordelijkheden zijn. Weten wat er van je verwacht wordt, zorgt dat er op de werkvloer geen ruimte ontstaat voor discussie en taken en regels niet verschillend geïnterpreteerd worden. Zeker in de huidige tijd, waarin 16-18-jarig personeel amper te vinden is en dus 14-15-jarigen worden aangenomen, is die structuur nog belangrijker. Als je die duidelijkheid als supermarktmanager koppelt aan warmte naar je personeel, zorgt dat samen voor een ‘bedrijfs-dna’ waarin een veilige en prettige werksfeer vanzelfsprekend is.