Gids naar een gezonde generatie nieuwe missie van GroentenFruit Huis

9 december 2021, Zoetermeer – Woensdag 8 december jl. vond de Algemene Ledenvergadering van GroentenFruit Huis digitaal plaats. Naast de gebruikelijke onderdelen zoals de vaststelling van het jaarplan, de begroting en de contributieregeling voor 2022, presenteerde Janine Luten (algemeen directeur GroentenFruit Huis) de nieuwe mission statement voor GroentenFruit Huis: de Gids naar een gezonde generatie.

Volledige mission statement: de Gids naar een gezonde generatie

GroentenFruit Huis toont leiderschap op een nieuw gezond perspectief voor maatschappij en markt. Onze vereniging levert aantoonbaar een positieve impact op een gezonde generatie. Een gezonde, innovatieve en duurzame maatschappij gefundeerd op groenten en fruit. Samen richten we ons op de gezonde toegevoegde waarde van de groente- en fruitketen. Zo vertegenwoordigen wij de belangen én het verlangen van onze leden. Wij zijn dé spreekbuis, dé activator en dé kennisbron voor een gezonde generatie.


Janine Luten: “De nieuwe missie sluit niet alleen aan bij GroentenFruit Huis en haar leden, maar ook bij de rol die onze sector wil pakken. Iedereen weet dat groenten en fruit gezond zijn, maar hoe gaan we een gedragsverandering bewerkstelligen zodat consumenten ook daadwerkelijk meer groenten en fruit gaan eten. We willen een beweging in gang zetten naar een gezonde generatie.” Tijdens de vorige algemene ledenvergadering werden al de vijf ambities voor de komende tien jaar
geformuleerd: Gezondheid, Duurzaamheid, Sociaal, Voedselveiligheid en Markt & Economie. Om inhoud te geven aan de missie zijn de strategische doelen geprioriteerd en vertaald naar het jaarplan voor 2022.

Storytelling

“Om het verhaal van de sector te vertellen gaan we de kracht van storytelling gebruiken. GroentenFruit Huis mist een aansprekende corporate story die leden, ketenpartners en stakeholders verbindt en de waardering voor de sector versterkt. Hiermee gaan we komend jaar aan de slag.”, aldus Janine Luten. De corporate story wordt een overkoepelende verhaal over de
toegevoegde waarde en ambities van de groente- en fruitsector en vergroot de zichtbaarheid van de sector.

GroentenFruit Huis staat voor de belangen van bedrijven die actief zijn in de afzet van groenten en fruit en is
een bron van kennis en inspiratie. De totale omzet van de groente- en fruitsector in Nederland bedraagt

ongeveer € 18 miljard. De leden van GroentenFruit Huis vertegenwoordigen ongeveer tachtig procent van deze
omzet.