Gezamenlijk agrifood initiatief: ‘leergang Waardecreatie in Voedselketens’

Ede, 15 december 2022 – Albert Heijn, Royal Agrifirm Group, Royal A-ware, Plukon Food Group, Vion Food Group en agrarische organisaties LTO en NAJK starten gezamenlijk een leergang ‘Waardecreatie in Voedselketens’. Een breed gedragen initiatief vanuit de keten met als doel alle betrokkenen in de keten dichter bij elkaar te brengen en samenwerking tussen boeren, verwerkers, producenten en supermarkten verder te versterken. Een transitie in de voedselketen is nodig om de uitdagingen, waaronder voedselveiligheid, klimaatverandering en dierenwelzijn, aan te pakken. Ketensamenwerking speelt hierin een cruciale rol, blijkt ook uit EFMI-onderzoek. Daarom is het belangrijk om de keten verder te professionaliseren, beter inzicht te geven in de processen en te kijken vanuit strategisch perspectief. Voor alle betrokken partners van de leergang reden om hun kennis over samenwerkingen in de keten, van land tot klant, naar een professioneler en hoger niveau te brengen en hun opgedane kennis in eerdere integrale trajecten open te stellen voor iedereen. 

Door beter samen te werken in voedselketens kunnen kansrijke ketensamenwerkingen sneller worden herkend en kunnen het bedrijfs- en verdienmodel hierop worden ingericht. Deelnemers van de leergang komen van verschillende organisaties door de keten heen. Vanuit retail, verwerkers, producenten, overheden, belangenorganisaties en ook boeren en telers zelf. Tijdens de opleiding krijgen zij theoretische en praktische kennis op het gebied van waardecreatie in de voedselketen. Samenwerken op een duurzame manier en aan een duurzaam product, kostenbesparing in de keten, een gezond verdienvermogen voor alle betrokkenen en betaalbaarheid voor alle consumenten in Nederland staan hierbij centraal.

De lessen worden gegeven door toonaangevende wetenschappers, marktdeskundigen en topmanagers uit de praktijk. Zowel Albert Heijn, Royal Agrifirm Group, Royal A-ware, Vion Food Group en Plukon Food Group dragen als founding sponsors van de leergang inhoudelijk bij door hun kennis en ervaring te delen over waardecreatie en ketensamenwerking. Dit wordt aangevuld met internationale cases en voorbeelden uit andere ketens. De opleiding start op 18 januari 2023 en heeft een doorlooptijd van een half jaar. Op termijn wordt gekeken naar de doorontwikkeling van modules gericht op Europees niveau. 

Meer informatie is te vinden op www.leergangvoorwaardecreatieinvoedselketens.nl