Fusie tussen PLUS en Coop versneld afgerond

PLUS gaat de fusie tussen PLUS en Coop versneld afronden om sneller als één formule in de markt actief te zijn. Inmiddels zijn 138 Coop winkels omgebouwd naar PLUS. De logistieke netwerken zijn gemoderniseerd en geïntegreerd, daarnaast zijn de kantoren samengevoegd. In de volgende fase maakt PLUS optimaal gebruik van de kracht van lokaal ondernemerschap.   

  • PLUS gaat sneller terug naar één formule. Het komende jaar worden 60 Coop winkels versneld omgebouwd naar PLUS.
  • Het PLUS Vandaag format stopt. Voor 70 relatief kleinere Coop winkels biedt de PLUS formule geen toekomst. Het is de ambitie om iedere winkel onder te brengen bij een organisatie die hen een rendabele toekomst biedt.
  • Om optimaal gebruik te maken van de kracht van lokaal ondernemerschap wordt een deel van de PLUS en Coop filialen verzelfstandigd door ze aan te bieden aan ondernemersleden.
  • Met het afronden van de fusie in het vooruitzicht wordt het servicekantoor efficiënter en slagvaardiger georganiseerd.

Aart van Haren, algemeen directeur van PLUS: “De supermarktwereld verandert sneller en ingrijpender dan ooit. Daarom is nu het moment om te versnellen. Door deze aanpassingen gaan we terug naar de eenvoud van één formule en stellen we ondernemers in staat om nog meer te ondernemen. Zo creëren we nieuw perspectief voor de toekomst van onze coöperatie.”

Versneld terug naar één formule

Er zijn op dit moment nog 130 Coop winkels. Hiervan worden er 60 versneld omgebouwd naar PLUS. Een uitgebreide interne analyse heeft uitgewezen dat er voor 70 Coop winkels, bestaande uit zowel filiaal- als ondernemerswinkels, onvoldoende toekomstperspectief onder de PLUS formule is. Na een uitvoerige pilot met het PLUS Vandaag format, blijkt het investeringsniveau in combinatie met gestegen exploitatiekosten voor deze winkels te hoog om een goed langetermijnperspectief te bieden. Het is daarom in het belang van de totale coöperatie en van de individuele winkels om deze winkels onder te brengen bij een organisatie die qua formule beter geëquipeerd is in het exploiteren van deze specifieke winkels. De komende maanden wordt gezamenlijk in alle zorgvuldigheid per winkel een vervolgtraject bepaald. Het elders onderbrengen van deze 70 Coop winkels heeft met 0,4 procent een beperkte invloed op het totale marktaandeel van PLUS.

Meer zelfstandig ondernemerschap
De bijna 400 zelfstandige PLUS en Coop ondernemers maken lokaal het verschil. Zij kennen hun buurt als geen ander en spelen met hun ervaren ondernemerschap in op de lokale wensen van hun klanten. Deze kracht gaat PLUS nog meer inzetten om het potentieel van een deel van de PLUS en Coop filialen verder te verzilveren door voor dat deel een passende ondernemer te zoeken.  

Slagvaardiger servicekantoor

Eind vorig jaar zijn de kantoren van PLUS en Coop geïntegreerd in Utrecht. Nu duidelijk is hoe de nieuwe organisatie eruit komt te zien, wordt ook het servicekantoor hierop aangepast met een efficiëntere organisatiestructuur. Dit is van invloed op het aantal mensen dat op het servicekantoor werkt. De komende maanden worden de plannen hiervoor verder uitgewerkt en in oktober ter advies aan de ondernemingsraad voorgelegd.

Aart van Haren: ”Door deze stappen te zetten creëren we de duidelijkheid die nodig is om met elkaar verder te bouwen aan een ijzersterke retailorganisatie en de kracht van de PLUS formule lokaal maximaal uit te nutten. Door korte lijnen en een efficiëntere structuur is het nog makkelijker om kansen te grijpen en ontstaat er een nieuwe manier van werken. Voordat we daar zijn, doorlopen we dit traject zorgvuldig en nemen we alle collega’s hierin mee.”