FrieslandCampina voornemens boterproductie in Lochem onder te brengen

FrieslandCampina is voornemens zijn boterproductienetwerk in Nederland verder te optimaliseren en te verduurzamen. Om dit te verwezenlijken, wordt alle boterproductie in Lochem ondergebracht. Als gevolg hiervan zal de productielocatie in ’s-Hertogenbosch op termijn worden gesloten en de productielocatie in Lochem worden uitgebreid.

Dit voorgenomen besluit is een direct gevolg van de stijgende vraag naar roomproducten voor de foodservice-markt. Als gevolg hiervan is minder room beschikbaar voor productie van boter, waardoor een structurele overcapaciteit in de boterproductie is ontstaan. Met het oog hierop is nu de keuze gemaakt om alle boterproductie samen te voegen en in Lochem onder te brengen, waardoor het boterproductienetwerk beter kan worden benut. Door in Lochem de productie van boterolie en poeder met de productie van boter te combineren, kan efficiënter worden geproduceerd. Bovendien zal in Lochem een nieuwe, duurzame boterinstallatie worden gebouwd, die de CO2-uitstoot sterk zal verminderen.

Roel van Neerbos, President FrieslandCampina Food & Beverage: “We beseffen dat met dit voorgenomen besluit straks een einde komt aan onze decennialange aanwezigheid in ‘s-Hertogenbosch en dat dit afscheid voor veel medewerkers een emotioneel moment zal zijn. Wij zullen hen uiteraard ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan, binnen of buiten FrieslandCampina.”

Sociale gevolgen
De verbouwing van de productievestiging in Lochem zal ongeveer twee jaar duren. De uitbreiding daar zal naar verwachting 27 nieuwe arbeidsplaatsen opleveren. De vestiging in ‘s-Hertogenbosch zal medio 2025 worden gesloten, waarbij bijna 90 arbeidsplaatsen komen te vervallen. Dit zal deels door natuurlijk verloop worden opgevangen. De betrokken medewerkers en vakbonden zijn over het voorgenomen besluit geïnformeerd en de medezeggenschap is om advies gevraagd. FrieslandCampina past het Sociaal Plan toe en ondersteunt de betrokken medewerkers bij het vinden van een nieuwe baan.