FrieslandCampina, Rabobank en Lely starten pilot voor stikstofreductie

FrieslandCampina, Rabobank en Lely slaan de handen ineen om stikstofuitstoot op melkveebedrijven te reduceren. Zij gaan een samenwerking aan voor het plaatsen van 96 Lely Spheres, verspreid over alle Nederlandse provincies. De Lely Sphere is een installatie die de stikstofuitstoot in de stal van een melkveebedrijf tot maximaal 70 procent verlaagt. De drie partijen hopen dat na deze pilot het concept breder wordt toegepast in de sector. 

Drastische stikstofreductie in melkveehouderij mogelijk
De Lely Sphere is een circulair stalsysteem dat vaste mest en urine van elkaar scheidt en stikstofemissies omzet in waardevolle meststoffen. Deze kan de boer opnieuw gebruiken voor precisiebemesting op het land. Zo wordt de mineralenkringloop meer sluitend, neemt het gebruik van kunstmest af en verbetert het klimaat in de stal. Recente rapporten tonen aan dat met de Lely Sphere de uitstoot van ammoniak tot maximaal 70 procent wordt gereduceerd in de stal. ​De Lely Sphere is in 2021 officieel erkend en opgenomen op de RAV-lijst (Regeling Ammoniak Veehouderij).

Samenwerken om boeren te helpen
FrieslandCampina, Rabobank en Lely willen met deze samenwerking de investering in een Lely Sphere toegankelijk maken voor boeren. FrieslandCampina zal een vergoeding geven aan de bedrijven, Lely geeft korting op de aanschaf van het systeem en Rabobank heeft een gunstig leningsvoorwaardenpakket samengesteld. Daarnaast hopen de partijen dat dit initiatief ook de regionale en landelijke overheid zal aanzetten tot initiatieven om duurzame landbouw via innovatie te stimuleren, en dat zij daarvoor de benodigde financiële middelen beschikbaar stellen.

Hein Schumacher, CEO FrieslandCampina: “Wij kijken altijd hoe we met technologie kunnen bijdragen aan verduurzaming van de sector. Met de Lely Sphere bereiken we op de melkveebedrijven van onze leden een directe en bewezen stikstofreductie. Wij geloven dat dit een duurzamere en toekomstbestendigere oplossing is voor Nederland dan een dure uitkoopregeling. We willen hiermee de overheid aansporen het stokje van ons over te nemen en te investeren in boeren die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen.”

André van Troost, CEO Lely: “Samen met FrieslandCampina en Rabobank willen wij een bijdrage leveren aan alternatieven voor de huidige kabinetsplannen rondom het landelijke stikstofprobleem. In plaats van het reduceren van de veestapel en melkveehouders hiervoor te compenseren, geloven wij juist in investeren in onderzoek en technische innovaties om de circulaire veehouderij te stimuleren en de landbouw te verduurzamen. Met deze samenwerking maken we de investering in de Lely Sphere voor boeren toegankelijker, waardoor zij kunnen werken aan een duurzame toekomst voor hun bedrijf.”

Martine Boon, adjunct-directeur Food & Agri bij Rabobank: “Innovatie is belangrijk voor boeren, om te verduurzamen en om te kunnen blijven boeren. Dit initiatief vormt naast een mooie samenwerking ook een van de oplossingen voor de huidige stikstofproblematiek. Rabobank levert daar graag een bijdrage aan, in dit geval met behulp van een rentekorting en een aflossingsvrije periode voor de boer. Zo hebben zij meer financiële ruimte om verder te verduurzamen.”

Inschrijven voor de pilot
Boeren kunnen zich vanaf vandaag melden om deel te nemen aan het programma. De samenwerkende partners verwachten dat na de zomer de eerste Lely Spheres geplaatst kunnen worden. In het begin van het nieuwe jaar worden de resultaten van de pilot geëvalueerd om vervolgstappen te bespreken.

Vervolgstappen
De drie partijen hebben naast innovatie ten aanzien van stikstofreductie ook reductie van broeikasgassen (waaronder methaan) hoog op de agenda staan en zien dit als een belangrijke volgende stap in de verdere verduurzaming van de landbouw.