FrieslandCampina Germany versnelt uitvoering van strategie

Investeren in sterke merken en kosten besparen

FrieslandCampina Germany zal zijn twee jaar geleden ingezette transformatie versneld voortzetten: het bedrijf zal zich nog meer op zijn sterke merken gaan richten en de productie van niet winstgevende producten verder afbouwen. Als gevolg hiervan zijn er kostenbesparingen gepland die ook consequenties zullen hebben voor circa 195 medewerkers in Heilbronn en Keulen. Tegelijkertijd zal er echter ook worden geïnvesteerd in deze productielocaties.

Vooral ingegeven door de directe en indirecte gevolgen van de coronapandemie heeft FrieslandCampina de afgelopen maanden zijn in 2018 ingezette wereldwijde strategie ‘Our Purpose, Our Plan’ geëvalueerd. Op 10 november 2020 heeft de onderneming bekend gemaakt dat de huidige strategie nog relevanter is geworden, maar dat de implementatie ervan nu versneld uitgevoerd moet worden met verscherpte focus op de groeisegmenten en het structureel verlagen van het kostenniveau. Dit heeft er in Duitsland toe geleid dat FrieslandCampina Germany de strategie die het zo’n twee jaar geleden heeft ingezet, nu ook versneld gaat uitvoeren.

Duitse thuismarkt
FrieslandCampina richt zich nadrukkelijk op de Duitse markt en is van plan om in deze markt te blijven investeren om de bedrijfsprestaties verder te verbeteren. “Duitsland is een belangrijke, strategische thuismarkt voor FrieslandCampina. Dit jaar hebben we met onze kernmerken Landliebe, Chocomel, Valess, Tuffi en Holland Master een significante omzetgroei van zeven procent gerealiseerd. Dit is het resultaat van de commerciële strategie die we twee jaar geleden succesvol hebben ingezet en die we nu gaan versnellen,” aldus Jan Kruise, Managing Director FrieslandCampina Germany.

Daarnaast zullen er maatregelen worden genomen om de kosten te verlagen. In het kader daarvan is een voorgenomen personeelsreductie van ongeveer 195 voltijdsfuncties in de productielocaties Heilbronn en Keulen aangekondigd. De ondernemingsraden zijn over dit voornemen geïnformeerd en FrieslandCampina zal de betrokken medewerkers onder meer helpen bij het zoeken naar passend werk. “Dergelijke plannen maken we niet lichtvaardig”, zegt Jan Kruise, “maar de versnelde uitvoering van onze strategie is in de huidige situatie noodzakelijk om verder groeipotentieel aan te boren en duurzame groei in de markt te realiseren”.