Franchisenemers klaar voor snelle invoering

Twee weken na akkoord Tweede Kamer steunt ook de Eerste Kamer unaniem het Wetsvoorstel Franchise van Mona Keijzer

Franchisenemers en hun verenigingen zijn klaar voor een snelle invoering van de Wet Franchise . Dat stelt het Vakcentrum de brancheorganisatie voor zelfstandig retailondernemers en franchisenemers in reactie op het aannemen van de Wet Franchise door de Eerste Kamer vanmiddag. Met het aannemen van het wetsvoorstel komt staatsecretaris Keijzer haar belofte om snel met wetgeving te komen na. Franchisenemers hebben steeds aangedrongen op snelle wetgeving. De wet brengt een betere balans in de verhouding franchisenemer ten opzicht van de franchisegever.

De wet geeft een aantal belangrijke spelregels voor franchise.

  • Transparantie voorafgaand en tijdens en na de overeenkomst: De franchisegever en de franchisenemer worden  verplicht elkaar die informatie te geven die relevant is voor een goede uitvoering van de franchiserelatie.
  • Vooraf vastleggen hoe de goodwill wordt bepaald: De persoonlijke inzet van de franchisenemer kan tot een waardestijging leiden. Vooraf moet worden vastgelegd hoe de goodwill bij het aflopen van de overeenkomst wordt bepaald.  
  • Instemmingsrecht van franchisenemers: Bij beslissingen over de formule die financiële consequenties kunnen hebben, boven een van te voren vastgestelde drempelwaarde, hebben de franchisenemers  instemmingsrecht.
  • Een beperking van het non-concurrentiebeding: Franchisenemers krijgen meer ruimte voor hun ondernemerschap na het beëindigen van de franchiseovereenkomst.

Belangrijke rol voor franchisenemersverenigingen.

Hoewel de wet niet expliciet stelt dat er sprake moet zijn van een franchisenemersvereniging, wordt wel aangegeven dat de franchisegever voor belangrijke beslissingen de instemming moet hebben van de franchisenemers of een vertegenwoordiging van franchisenemers. Om te bepalen voor welke beslissingen instemming nodig is, moet een drempelwaarde worden bepaald, die redelijk is. Het is dus al direct van belang dat franchisenemersverenigingen zich voorbereiden op de vaststelling van de drempelwaarde en de goodwill.  Ook is het van belang dat adequaat gereageerd wordt op de informatie, die de franchisegever verstrekt.

Steeds professioneler

Het Vakcentrum ziet dat de franchisenemersverenigingen zich meer professionaliseren. De verenigingen hebben ook het wetgevingstraject nauwlettend gevolgd en kunnen nu in het overleg met de franchisegever belangrijke stappen maken.  Helaas zijn er nog veel formules waar dit nog niet het geval is.  De vakkundige specialisten van het Vakcentrum kunnen daarin bijstaan.

Invoering 1 januari 2021

Franchisenemers rekenen op invoering van de wet op 1 januari 2021. Dat is  het streven geweest van  staatssecretaris Mona Keijzer en daarvoor zijn nu geen belemmeringen meer volgens het Vakcentrum. Franchisenemers zijn er klaar voor.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA