Foodvalley NL: leidende Europese Hub in Food Innovation Hubs-netwerk ondersteund door World Economic Forum en partners

De transformatie van voedselsystemen vereist een fundamentele verandering in hoe ons voedsel wordt geproduceerd en geconsumeerd. Technologische innovatie biedt een belangrijke kans om deze transformatieagenda mogelijk te maken en te versnellen, zodat we de ambitieuze doelstellingen om te komen tot duurzame, inclusieve, efficiënte, voedzame en gezonde voedselsystemen behalen. Het verbinden van verschillende spelers in het ecosysteem – het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties – is essentieel voor de internationale opschaling van innovatieprogramma’s door de hele waardeketen. 

Dit is de gedeelde visie achter een meerjarige samenwerking tussen Foodvalley NL en de Food Innovation Hubs: een multistakeholder-platform gekatalyseerd en ondersteund door het World Economic Forum en verschillende mondiale en regionale partners. Foodvalley NL wordt de leidende Europese Hub in een nieuw, wereldwijd netwerk van Food Innovation Hubs dat wordt gekatalyseerd en ondersteund in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. De samenwerking wordt maandag 23 november officieel aangekondigd, in een pre-event in aanloop naar de VN-top over voedselsystemen in 2021. 

Het Food Innovation Hubs-initiatief verbindt degenen die technologie en innovaties nodig hebben met degenen die het ontwikkelen en degenen die het kunnen financieren en opschalen, over traditionele grenzen heen. Het doel is om oplossingen te bieden waarmee systeemproblemen aangepakt kunnen worden, via:

  • het verbinden van innovators over verschillende geografische gebieden;
  • samenwerking tussen lokale innovators en andere partijen betrokken in voedselsystemen;
  • het aantrekken van investeringen voor lokale innovatie;
  • ondersteuning van beleidsvorming om impactvolle innovatie mogelijk te maken;
  • het starten van een op vertrouwen gebaseerde dialoog over verantwoorde technologie;
  • het bieden van een ecosysteem voor doorlopende innovatie, voor transformatie op schaal.

Sean de Cleene: innovatie versnellen

Sean de Cleene, lid van het uitvoerend comité van het WEF: “Een wereldwijd netwerk van voedselinnovatie hubs is de sleutel tot het versnellen van de innovatie die nodig is voor de transitie naar efficiënte, inclusieve, duurzame, voedzame en gezonde voedselsystemen. Wij geloven dat Foodvalley NL de juiste partner is om zo’n toonaangevende Hub neer te zetten in Europa. Ze hebben een sterk ecosysteem gebouwd van bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties, met als speciaal doel om innovaties samen met andere innovatieclusters in en buiten Europa op te schalen.”

Edith Schippers: meer impact genereren

Edith Schippers, bestuursvoorzitter bij Foodvalley NL: “We zien een perfecte match tussen de ambitie van de Food Innovation Hubs en onze eigen inzet voor de ontwikkeling van duurzame voedselsystemen door commercialisering van innovaties, en het bieden van oplossingen voor huidige en toekomstige systeemuitdagingen. Het opzetten van een leidende Europese Innovatie Hub is een prachtige erkenning van het werk dat we de afgelopen vijftien jaar hebben verricht en stelt ons in staat om te versnellen en onze impact te vergroten.”

Carola Schouten: de dialoog aangaan

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: “Nederland is altijd voorloper geweest op het gebied van voeding en voedsel. We staan ​​op de tweede plaats in de wereldwijde export van agrifood-producten, onze universiteiten en onderzoeksinstituten zijn internationaal leidend en verschillende voedingsmultinationals hebben hier hun hoofdkantoor en R&D-centra gevestigd. We willen onze kennis en expertise delen en van anderen leren bij het oplossen van de wereldvraagstukken van vandaag, de dialoog aangaan met betrokkenen over de hele wereld en nieuwe mogelijkheden voor co-creatie ontdekken.”

Bijwonen van het pre-event
De strategische samenwerking wordt officieel aangekondigd tijdens Bold Actions for Food as a Force for Good: een pre-event ter ondersteuning van de VN-top over voedselsystemen in 2021. Het pre-event vindt plaats op maandag 23 november 2020, van 1915-2045 uur. Het evenement wordt georganiseerd door 13 internationale organisaties, waaronder het World Economic Forum; Unilever; Wageningen University & Research; Rabobank; Koninklijke DSM; het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  https://www.weforum.org/events/bold-actions-for-food-as-a-force-for-good-2020

Organisaties die de samenwerking ondersteunen

Het initiatief is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; het ministerie van Economische Zaken en Klimaat; provincie Gelderland; Oost NL; Unilever, Koninklijke DSM; Rabobank; Topsector Agri & Food; en Wageningen University & Research. Onderzoeksinstituten, bedrijven – van start-up tot multinational – en andere organisaties die zich inzetten voor een duurzaam voedselsysteem zijn welkom om zich bij de samenwerking aan te sluiten. 

Foodvalley 

Shaping the future of food together. Sinds 2004 bouwt en versterkt Foodvalley NL het Foodvalley ecosysteem, een internationaal netwerk van organisaties dat gezamenlijk de transitie naar een duurzaam voedselsysteem heeft ingezet. Foodvalley NL, gevestigd in Nederland, is de onafhankelijke organisatie die partijen begeleidt in de transitie, op richting, proces, inhoud en snelheid. Daarbij wordt er hecht samengewerkt met overheden, internationaal, nationaal en regionaal, en met gerenommeerde onderwijs- en onderzoeksinstellingen. www.foodvalley.nl

Het World Economic Forum

Het World Economic Forum, dat zich inzet voor het verbeteren van de toestand van de wereld, is dé Internationale Organisatie voor Publiek-private Samenwerking. Het forum betrekt vooraanstaande politieke, zakelijke en andere leiders van de samenleving bij het vormgeven van mondiale, regionale en industriële agenda’s. www.weforum.org