Foodbedrijf van het Jaar 2021

Welke leveranciers presteren volgens supermarktondernemers/-franchisers, -filiaalmanagers en hoofdkantoormedewerkers het beste in hun categorie – en waarom? Die vraag staat centraal in de verkiezing Foodbedrijf van het Jaar 2021.

Door: Marieke Venbrux

De foodsector kent verschillende verkiezingen en prijzen. Neem de FoodAwards – de verkiezing van de beste introducties van het afgelopen jaar, door consumenten en vertegenwoordigers van de retail; een initiatief van FoodPersonality.

In de verkiezing Foodbedrijf van het Jaar 2021 – een initiatief van Supermarkt.team en FoodPersonality.WORK – is de mening van supermarktondernemers/-franchisers en  -filiaalmanagers het uitgangspunt. Het onderzoek dat  aan de verkiezing ten grondslag ligt, combineert eigen onderzoek met onderzoek van externe bronnen. Die geraadpleegde (externe) onderzoeken zijn van Brand Finance, Bonston Consulting Group, MT/ Sprout, Capitalmind en FoodPersonality.

166 ondervraagden
In totaal zijn bij de Foodbedrijf van het Jaar-verkiezing de meningen van 166 ondervraagden meegenomen. “Daarbij gaat het om de mening van zowel supermarktondernemers/-franchisers en -filiaalleiders als van hoofdkantoormedewerkers van de verschillende supermarktformules”, zegt Jelle Morang, medeverantwoordelijk voor Research & Development bij Shelflife Publishing en in die rol nauw betrokken bij het onderzoek.

De leveranciers – zowel A-merkleveranciers als private label-fabrikanten – zijn ‘getoetst’ op tien onderdelen:

 1. accountmanagement
 2. categorie-ontwikkeling;
 3. communicatie; 
 4. duurzaamheid & trends;
 5. logistiek & supply chain; 
 6. marketing & promotie; 
 7. online; 
 8. productintegriteit & kwaliteit; 
 9. productontwikkeling, groei & innovatie; 
 10. vertegenwoordiging op de winkelvloer

Deze onderdelen zijn op hun beurt weer opgedeeld in verschillende subonderdelen. Neem het aspect ‘vertegenwoordiging op de winkelvloer’. Daarbij gaat het om drie deelvragen: 

 1. Welke leverancier is zich het meest bewust van lokale formules?
 2. Welke leverancier richt zich het beste op de ‘gehele categorie?
 3. Welke leverancier geeft goede informatie over producten, informatie die echt waarde toevoegt?

Private label versus A-merk
Omdater tussen de verschillende ‘typen’ leveranciers aanzienlijke verschillen bestaan, zijn voor de totaalbeoordeling de verschillende onderdelen (1 t/m 10) gewogen naar de aard van de leverancier. Morang: “Een aspect als marketing & promotie speelt voor een private label- leverancier in vers bijvoorbeeld een veel minder belangrijke rol dan voor een A-merkleverancier in dkw. Dat element weegt bij deze leverancier dan ook maar voor een beperkt percentage mee bij zijn totaalscore. Ander voorbeeld: bij een leverancier van diepvriesproducten is het aspect ‘logistiek & supply chain’ van groter belang dan voor een leverancier van non-food, dit aspect weegt bij die leverancier daarom juist zwaarder mee.”

Twee ‘type’ winnaars
Het onderzoek leverde uiteindelijk twee rijtjes met winnaars op: 

 • de 16 bedrijven die binnen hun categorie het hoogste rapportcijfer scoorden en daarom aanspraak kunnen maken op de titel Foodbedrijf van het Jaar 2021 bínnen hun categorie; zie het overzicht op blz. 13
 • een top-10 van bedrijven die ‘overall’, dus los van hun categorie, de hoogste score behaalden; zie het overzicht van deze top-10 op blz. 21.

Tussen deze rijtjes zit de nodige overlap – maar niet altijd. Zo behaalde FrieslandCampina weliswaar niet de hoogste score in de ‘Foodbedrijf van het Jaar-categorie’ zuivel (dat was dit keer kaasleverancier Zijerveld, red.), maar FrieslandCampina staat wél op plek 7 in de top-10 van beste foodbedrijven ‘overall’. En daarmee staat het op een hógere positie dan de winnaars van sommige andere categorieën.

Bovendien: de categorie zuivel is in de Foodbedrijf van het Jaar-verkiezing een samenvoeging van de CBL-categorie zuivel, eieren en eierproducten, (houdbare) room en koffiemelk en de CBL-categorie kaas. Kijken we specifiek naar de CBL-categorie zuivel, eieren en eierproducten, (houdbare) room en koffiemelk, en laten we kaas buiten beschouwing, dan is FrieslandCampina de onbetwiste winnaar in die categorie.

Bakker Goedhart: topscorer
Een bedrijf dat er in beide rijtjes toch wel duidelijk uitspringt, is Bakker Goedhart (zie ook blz. 9). Het is met een 8,12 niet alleen het bedrijf met de hoogste score in de categorie ‘private label vers’ maar staat ook op de eerste plaats in de top-10 ‘overall’; het is bovendien het enige bedrijf met een rapportcijfer ‘in de 8’. 

“Goedhart scoort vooral heel goed op de aspecten ‘logistiek en supply chain’, ‘productintegriteit en -kwaliteit’ en ‘accontmanagement’”, aldus Morang. “Meer specifiek wordt het bedrijf geroemd om de betrouwbaarheid van de leveringen door te schakelen bij problemen op het moment dat dat nodig is. Ook geven de ondervraagden in het onderzoek aan dat Goedhart veel begrip van en inzicht heeft in de logistiek en supply chain van de specifieke formule.”

Jelle Morang, Research & Development Shelflife Publishing

Plus voor promotie en productkwaliteit
In zijn algemeenheid zijn supermarktondernemers, -franchisers, filiaalmanagers en hoofdkantoormedewerkers bij de winnende Foodbedrijven van het Jaar erg te spreken over de aspecten promotie, online en productkwaliteit en -integriteit. “Meer specifiek zijn zij positief over de aspecten ‘uitvoering van promoties in het afgelopen jaar’, ‘de uitstraling van het product met verpakking op het schap’ en ‘de betrouwbaarheid van de leveringen door te schakelen op het moment dat dat nodig is’. Bij dat laatste heeft de coronapandemie – die aan de ene kant zorgde voor een run op bepaalde artikelen en er aan de andere kant voor zorgde dat er aan bepaalde producten (tijdelijk) minder behoefte was – ongetwijfeld een rol gespeeld.” 

Verbeterpunten
Uiteraard zijn er volgens de ondervraagden aan leverancierskant ook altijd aspecten voor verbetering vatbaar. Het gaat dan onder andere om de aspecten ‘communicatie’ en  ‘productontwikkeling, innovatie en groei’. Leveranciers zouden volgens de ondervraagden nog meer vernieuwing en innovatie kunnen brengen. Dit punt is al jaren een punt van discussie in de sector, tegelijkertijd is het niet uitgesloten dat ook hier de coronapandemie een rol heeft gespeeld. Want innoveren en succesvol nieuwe producten lanceren in een coronajaar – ga er maar aan staan.

Meer weten over de opzet van het onderzoek en de uitkomsten die aan de verkiezing Foodbedrijf van het Jaar 2021 ten grondslag ligt? Ga dan naar www.foodpersonality.work of scan de QR-code hiernaast.