FNV: Unanieme beslissing achterban voor-ultimatum is naar supermarktwerkgevers

Het nieuws dat de supermarktwerkgevers een negatief loonbod op tafel hebben gelegd bij de vierde cao-onderhandeling met de FNV, is bij medewerkers ingeslagen als een bom. Mari Martens, sectorhoofd FNV Handel: ‘Dus is gisteren unaniem besloten tot het stellen van een ultimatum aan de werkgevers. Dat gaat in 2 stappen, vandaag zetten we de eerste.’

FNV is de enige gesprekspartner die aan de cao-tafel onderhandelt met supermarktwerkgevers. Martens: ‘In de enquête die wij hebben gehouden onder leden en niet-leden voorafgaand aan de cao-onderhandelingen was dat een van de dingen die iedereen wilde; wij moesten aan tafel blijven en dat doen we dan. Wij werken samen met en voor onze leden. En wij vertegenwoordigen alle supermarktmedewerkers. Het gaat om 300.000 werknemers in deze cruciale sector, die echt waardering verdienen van hun bazen.’

Negatief loonbod
Martens: ‘De mensen zijn terecht kwaad dat hun werkgevers met een per saldo negatief loonbod komen van 1,5 procent per 1 januari 2021. Dit schijntje betekent namelijk dat iedereen erop achteruit gaat door de inflatie. Vanaf 21 jaar betaal je pensioenpremie en verlies je zelfs nog meer nettoloon, door de stijging van de premies.’

Onbespreekbaar
De supermarktwerkgevers hebben hun omzetten het afgelopen half jaar gemiddeld zien stijgen met maar liefst 16 procent. Toch hebben de werkgevers in het loonbod naast die 1,5 procent nog een marginale 2,5 procent erbij geboden ingaand per 1 maart 2022. Martens: ‘Over 15 maanden dus pas. Daarnaast ligt nog steeds op tafel dat de zondagtoeslag gehalveerd wordt. Onbespreekbaar.’

Acties
Om tot acties te kunnen overgaan moet twee stappen gezet worden. Martens: ‘We hebben nu het zogenaamde voor-ultimatum naar de werkgevers gestuurd, daar mogen de werkgevers op reageren met een tegenbod. Doen ze geen goed voorstel voor 12.00 uur maandag 7 december dan ontvangen ze maandag het definitieve ultimatum. Dan krijgen de werkgevers nog de tijd tot woensdagmorgen 07.00 uur om met iets fatsoenlijks te komen.’

Mailbox loopt over
14.000 supermarktwedewerkers volgen elke stap in het onderhandelingsproces. Ze zijn boos op hun werkgevers. FNV ondersteunt alle supermarktmedewerkers die vanaf woensdag in actie willen komen. Medewerkers kunnen zich aanmelden via waardeeronswerk@fnv.nl. Martens: ‘Sinds gisteravond loopt onze mailbox over met aanmeldingen van leden en niet-leden.’