FNLI roept overheid op snel met een concrete introductiedatum voor Nutri-Score te komen

In 2019 werd Nutri-Score door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) uitgekozen als het best beschikbare voedselkeuzelogo. Alle betrokken partijen hebben destijds afgesproken dat Nutri-Score medio 2021 zou worden ingevoerd in Nederland. De evaluatie van het algoritme dat aan het logo ten grondslag ligt heeft vertraging opgelopen. De FNLI wil dat haar leden zo snel mogelijk over kunnen gaan tot het gebruik van het logo en roept de overheid daarom op om snel met een concrete en definitieve introductiedatum te komen.

Het uitgangspunt van de FNLI en de betrokken gezondheidsorganisaties bij de keuze voor Nutri-Score als voedselkeuzelogo is geweest dat het algoritme erachter in lijn moet worden gebracht met de voedingsrichtlijnen. Onder die uitdrukkelijke voorwaarde heeft de FNLI dit besluit omarmd. De voedingsmiddelensector en consumenten hebben er belang bij dat een nationaal (en bij voorkeur Europees) voedselkeuzelogo de voedingsaanbevelingen reflecteert. Dit om verwarring bij de consument te voorkomen.

De FNLI heeft altijd toegezegd de evaluatie door een internationale wetenschappelijke commissie en het besluit van de staatssecretaris af te wachten, voordat producenten Nutri-score kunnen gaan gebruiken. Supermarkten, catering en horeca hebben dat eveneens gedaan. Die evaluatie heeft, onder andere door de coronacrisis, vertraging opgelopen. Er is begrip voor die situatie, maar niet voor het feit dat er nog altijd geen zicht is op een datum voor een officiële introductie. Ook de activiteiten van sommige partijen in de markt om, vooruitlopend op de beslissing, alvast te starten met de introductie, zijn tegen het zere been van de partijen die zich houden aan de gemaakte afspraken. 

Veel voedingsmiddelenproducenten staan in de startblokken om Nutri-Score te introduceren. Er is dus behoefte aan duidelijkheid op korte termijn. De FNLI roept daarom het ministerie van VWS op om zo snel mogelijk met een concrete en definitieve datum voor de officiële introductie te komen.