Flinke groei klanten Voedselbank –160.500 mensen voorzien van voedselhulp

Houten, 9 maart 2021

Mede door de coronacrisis is het aantal klanten van de voedselbank het afgelopen jaar flink gestegen. Het aantal huishoudens in Nederland dat voedselhulp krijgt is op de peildatum 31.12. 2020 met 7,2% gestegen, tot 37.311 huishoudens. Dit zijn ruim 93.000 monden. Het aantal kinderen t/m 17 jaar steeg met 9,3 % nog iets harder: tot 36.858 kinderen. Voedselbanken ontvingen veel hulp en het aantal vrijwilligers steeg met 7.9%. 13.000 vrijwilligers maken de voedselbank.
Er zijn, net zoals in de halfjaarcijfers, grote verschillen per regio te zien. De grootste stijging is te zien in Noord-Holland en Rotterdam. Met name Amsterdam en de directe omgeving laten een grote stijging zien.¹
In totaal hebben alle 172 voedselbanken vorig jaar 160.500 unieke ‘monden’ 2 geholpen (versus 151.000 ‘monden’ in 2019).

Campagne om schaamte te overwinnen
Het aantal mensen dat niet in staat is om voldoende eten te kopen en regelmatig honger heeft, is helaas veel groter dan de groep die de voedselbank nu helpt. In 2019 startten de voedselbanken daarom het project ‘Onder de Radar’. Schaamte is nog steeds de meest genoemde reden om niet aan te kloppen voor voedselhulp. Daarom is de voedselbank in december 2020 een campagne gestart ‘Niks om je voor te schamen’, gekoppeld aan de actualiteit. Want als Covid-19 ons iets heeft laten zien, dan is het dat tegenslag iedereen treft. Van jong tot oud, van werkgevers tot werknemers, van startende tot bestaande ondernemers. Veel mensen schamen zich als ze aangewezen worden op de tijdelijke hulp van de voedselbank. Terwijl hulp van de voedselbank vaak een eerste stap vooruit is. De 2e fase van de campagne start in april met o.a. radiocommercials en een onlinecampagne.

OVER VOEDSELBANKEN NEDERLAND
De doelstelling van de voedselbank is tweeledig: het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen en het voorkomen van verspilling van goed voedsel. Om in aanmerking te komen voor voedsel mag men als alleenstaande, na aftrek van vaste lasten zoals huur, gas, water, licht en verzekering, niet meer dan 230 euro per maand overhouden. Voor gezinnen is de norm ruimer. De voedselbank heeft in 2020 ruim 60 miljoen producten uitgedeeld. Het werk wordt gedaan door bijna 13.000 onbetaalde vrijwilligers.