Financieringsvoordeel voor SSK gecertificeerde supermarkten

Rabobank heeft het Super Supermarkt Keurmerk (SSK) erkend als duurzaam keurmerk. Ondernemers met het SSK keurmerk krijgen hierdoor een korting op hun financiering. Stichting SSK is trots op deze samenwerking. Door deze erkenning van de Rabobank wordt het onderscheidend ondernemerschap van gecertificeerde ondernemers opnieuw onderstreept.

Omdat zelfstandige supermarktondernemers met het SSK keurmerk aantonen dat zij ondernemen met een duurzame en maatschappelijke impact, kunnen zij gebruikmaken van de Rabobank Impactlening. Dat kan ondernemers een rentekorting opleveren tussen de 0,4 en 0,65% bij een financieringsbedrag dat ligt tussen de € 250.000 en € 7,5 miljoen. De korting geldt voor het gehele leenbedrag. Dit is anders dan een groenlening, waarbij vaak alleen korting wordt verstrekt voor een specifieke duurzame investering.

Het Super Supermarkt Keurmerk
Het Super Supermarkt Keurmerk wordt toegekend aan zelfstandige supermarktondernemers die zich onderscheiden door lokale en maatschappelijke betrokkenheid. Zij kennen hun klanten en zij vinden het de normaalste zaak ter wereld iets extra’s te doen voor de wijk of buurt, bijvoorbeeld het sponsoren van de sportclub, het zorgen voor een veilige winkelomgeving, faciliteiten voor minder validen en het aanbieden van werkplekken voor arbeidsgehandicapten. Het beleid ademt maatschappelijke betrokkenheid en het SSK keurmerk maakt dit onderscheidend ondernemerschap zichtbaar. SSK supermarkten onderscheiden zich op zeven thema’s, namelijk: lokale betrokkenheid, stimulerend personeelsbeleid, onderscheidend assortiment, duurzaam met energie, veiligheid en preventie, afvalinzameling en -reductie en transport en logistiek.

Het Super Supermarkt Keurmerk is een initiatief van brancheorganisatie het Vakcentrum en is ontwikkeld in samenwerking met onderzoeksinstituut TNO. 

Meer informatie: www.supersupermarkt.nl