Evert Verhulp benoemd tot lid raad van Commissarissen Unilever Nederland

Rotterdam, 1 september 2021 – De heer prof. dr. Evert Verhulp (57) is per 1 september 2021 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Unilever Nederland. Hij volgt daarmee mevrouw mr. Nebahat Albayrak op. 

Evert Verhulp is een expert op het gebied van arbeidsrecht. Hij heeft ervaring in de rechtspraktijk en in de wetenschap. Hij is enkele jaren als juridisch medewerker bij de vakbond FNV en vervolgens jarenlang advocaat geweest. In 2002 is hij benoemd tot hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, een functie die hij tot op heden vervult. Daarnaast is hij plaatsvervangend raadsheer bij het gerechtshof te Amsterdam. In 2012 is hij benoemd tot kroonlid van de SER. Momenteel is Verhulp lid van het Dagelijks Bestuur van de SER en actief binnen diverse commissies waaronder de Commissie Bevordering Medezeggenschap. 

De Raad van Commissarissen van Unilever Nederland bestaat in de nieuwe samenstelling uit de volgende personen: 
Drs. C.W. van der Waaij RA (voorzitter) 
G.A. Verbeet 
Dr. M.W.M.M. Aben
Prof. dr. E. Verhulp