Eerste Nederlandse winkeliers sluiten zich aan bij internationale klimaatcampagne Race To Zero

Supermarkten met Super Supermarkt Keurmerk nemen het voortouw

De vermindering van de CO2-uitstoot moet sneller. Dat is de inzet van de door de Verenigde Naties-gesteunde ‘Race To Zero’. In deze internationale klimaatcampagne werken onder meer bedrijven, universiteiten en gemeenten samen in een grootse wereldwijde alliantie. Vandaag sluiten enkele tientallen winkels van zelfstandig supermarktondernemers, gecertificeerd met het Super Supermarkt Keurmerk (SSK) zich officieel aan. Deze MKB-ondernemers ontvangen tijdens het SSK Jubileumcongres in Baarn een certificaat van deelname.

Race naar een CO2-neutrale wereld
Er zijn internationale afspraken gemaakt richting een CO2-neutrale wereld in 2050 en er worden al grote stappen gezet. De vraag is alleen of het niet sneller kan. Het is niet voldoende om er alleen over te praten, we moeten allemaal iets doen als we onze wereld en natuur willen beschermen. Dat wordt deze week benadrukt op de VN-klimaatconferentie COP 27 in Sharm-el-Sheikh.Brancheorganisatie het Vakcentrum en de Stichting SSK hebben zich daarom recent aangesloten bij de wereldwijde campagne ‘Race To Zero’. Het Vakcentrum wil in de rol van accelerator winkeliers stimuleren en faciliteren bij het deelnemen aan de Race To Zero.

Concrete ambitie
Een eerste belangrijke mijlpaal vindt vandaag plaats tijdens het Super Supermarkt Keurmerk Jubileumcongres. De eerste 47 winkels van zelfstandig supermarktondernemers, gecertificeerd met het Super Supermarkt Keurmerk (SSK), sluiten zich officieel aan bij de Race To Zero. Met hun deelname spreken zij hun concrete ambitie uit richting CO2-neutraal ondernemerschap. Zij ontvangen uit handen van Christian Verschueren, Special Advisor Race To Zero Breakthroughs 2030: Retail, een officieel certificaat van deelname. Deze MKB ondernemers zijn vanaf nu dan ook terug te vinden op de wereldwijde lijst deelnemende bedrijven met een concrete duurzame ambitie, https://smeclimatehub.org.

“Wij zijn er trots op dat ook MKB winkeliers hun verantwoordelijkheid nemen en dat willen uitdragen. De consument moet weten dat ook hun winkel actief inzet op de klimaatdoelstellingen en een belangrijke impact maakt, en dat zij door de keuze voor  deze winkel indirect ook een bijdrage levert. Het gaat daarbij niet alleen om de directe energiereductie, maar ook om een daadwerkelijke beperking van levensmiddelenoverschotten, verpakkingen, energiezuinige vervoermiddelen en gebruik van restwarmte” aldus Patricia Hoogstraaten, directeur Vakcentrum.

Super Supermarkt Keurmerk 
Met het behalen van het SSK keurmerk tonen ondernemers aan duurzaam, lokaal en maatschappelijk betrokken te ondernemen. Het SSK wordt inmiddels al tien jaar toegekend aan ondernemers die zich onderscheiden op zeven thema’s: Lokale betrokkenheid, Stimulerend personeelsbeleid, Onderscheidend assortiment, Duurzame energie, Slimme logistiek, Veilige omgeving en Bewuste afvalreductie. De criteria om het keurmerk te behalen en te behouden zijn opgesteld in samenwerking met TNO. Dit jaar viert het SSK keurmerk haar tienjarig jubileum. Vandaag wordt dit feestelijk gevierd tijdens het Jubileumcongres.