In de huidige voedselomgeving is het niet makkelijk om een gezonde leefstijl te hebben. Ingrijpen is noodzakelijk, maar lastig vanwege grote economische belangen. In lokale level playing fields kan er wél verandering optreden. Daar kunnen alle aanbieders namelijk veilig hun aanbod gezonder maken.

Door: Bianca van der Ha, Foodlog

We kunnen niet omgaan met het overweldigende voedselaanbod om ons heen. In de huidige voedselomgeving is het dan ook niet makkelijk om een gezonde leefstijl te hebben. Dat leidt op langere termijn tot onaanvaardbare hoge kosten voor de gezondheidszorg. Het aanbod valt niet zomaar even te veranderen. Zelfs niet als je dat best zou willen, zoals menig supermarktformule in ons land. Er zijn vaak grote, gevestigde economische belangen mee gemoeid. En om tot een gezondere voedselomgeving te komen, moeten alle partijen die voedsel verkopen meedoen. 

Een dergelijke medewerking is op nationaal niveau moeilijk te organiseren in een vrije markt, maar op lokaal niveau kan dit wel. Dat blijkt uit de inspanningen van oud-wethouder Eric van der Burg in Amsterdam. Met de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht werkt de gemeente Amsterdam samen met andere partijen aan een gezond gewicht voor de Amsterdamse jeugd. 

Sociaal en commercieel

Maar het gezonder maken van de voedselomgeving kan naast het sociale belang ook het belang van bedrijven dienen. Namelijk via lokale level playing fields: in een wijk of kern maken alle verkopende partijen samen het aanbod gezonder. Lokale overheden kunnen deze samenwerking beginnen en faciliteren en gezonde(re) innovaties op gang brengen. Voor nationale spelers (zoals supermarkten en merkfabrikanten) is lokaal experimenteren een veilige maat. Binnen een lokale level playing field kan elke aanbieder op zijn eigen inventieve manier een gezond(er) aanbod realiseren, zonder dat het bang hoeft te zijn dat de consument toch voor het ongezonde aanbod naar de buren gaat. Een win-winsituatie, waarbij ondernemers met een gezond aanbod bijdragen aan het publieke belang en er geld mee kunnen verdienen.

In een dergelijke vanuit lokaal opgebouwde aanpak, krijgt nieuw én gezond aanbod de kans om in een gezondere eetomgeving het huidige vaak ongezonde te verdringen. Het maakt producten zichtbaar voor het publiek die nu niet hun weg naar het schap weten te vinden. In een gezonde(re) voedselomgeving wordt het voor die klanten vervolgens makkelijker om een gezonde leefstijl te hebben.

Als je wilt meewerken aan level playing fields, kijk dan eens op foodlog.nl. Foodlog brengt de verschillende talen en denkwijzen van sociale innovatie en commercie bij elkaar.