Dutch Food Week wordt De Week van Ons Eten

De tweede week van oktober wordt voortaan De Week van Ons Eten. Dat heeft de organisatie Dutch Food Week besloten. Met het Nederlandstalige vervolg wil de organisatie nog beter aansluiten bij het Nederlandse publiek om te laten zien wat we in Nederland weten, kunnen en doen op het gebied van ons eten.

De Week van Ons Eten wil onder het motto ‘weet wat je eet’ de mensen in Nederland een beetje bewuster maken van de waarde van ons eten. Dan gaat het over onze gezondheid, duurzaamheid, als sociaal bindmiddel (het leven moet ook gezellig zijn) en over de economische en strategische waarde voor ons land.

De organisatie wil er daarnaast aan bijdragen dat boeren, tuinders, vissers, de bedrijven en organisaties om hen heen een beter gesprek aangaan met de samenleving en er een gerespecteerd en geïntegreerd onderdeel van zijn.

De Week van Ons Eten wordt dit jaar geopend op 3 en 4 oktober in Bolsward. Onderdelen zijn o.a. de Nationale Food Quiz, de Nationale Groente- & Fruit Dag, het Burgemeestersontbijt, de provinciale Waarde-Ringen en de afsluitende Ontmoet De Boer Dag op zaterdag 12 oktober. Daarnaast vinden vele honderden activiteiten in het hele land plaats van 5 t/m 12 oktober. Initiatieven die te maken hebben met ons eten kunnen zich aanmelden. Kijk voor meer informatie op https://www.deweekvanonseten.nl.

De Week van Ons Eten is een initiatief van Dutch Food Week, opgezet door de Topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Health-Holland, de Ministeries van LNV en EZK en diverse bedrijven en instanties.