Dutch Food Week wil in elke provincie boer-burger relatie versterken

Versterking van de band tussen boer en burger is nu meer dan ooit aan de orde. In dat kader heeft Dutch Food Week het initiatief genomen om met ingang van de editie 2022 (8 t/m 15 oktober) elke provincie te vragen om drie mensen te decoreren die zich het afgelopen jaar in de versterking van de band tussen boer en burger onderscheiden hebben.

De uitreiking van die onderscheiding vindt plaats op vrijdag 14 oktober. Elke provincie kan aan deze opzet deelnemen om mensen een Waarde-Ring toe te kennen die een positieve rol hebben gespeeld in het versterken van de band tussen boer en burger in hun provincie. Dat hebben ze gedaan vanuit hun rol als boer/tuinder/teler/visser, als belangenbehartiger, als producent, als verwerker, als retailer, bestuurder, etc.

Een aantal organisaties/overheden kent al onderscheidingen die een raakvlak hebben met het doel van Dutch Food Week. Het bestuur heeft, gesteund door het Ministerie van LNV, toch gemeend een landelijk initiatief in het leven te moeten roepen. Dat is de Waarde-Ring geworden.

Over Dutch Food Week
Dutch Food Week wil de trots voor het voetlicht brengen over wat we in Nederland kunnen, weten en doen op het gebied van ons voedsel. Dutch Food Week 2022 opent op 7 oktober in ’s-Hertogenbosch met de Boer Burger Markt en sluit af met de landelijke Bedank De Boer Dag op zaterdag 15 oktober.