Doorontwikkeling zuivelassortiment Albert Heijn Beter voor Natuur & Boer

Zaandam, 15 maart 2023 – Binnen het zuivelassortiment van Beter voor Natuur & Boer van Albert Heijn worden weer nieuwe stappen gezet. Hiermee draagt de supermarktketen bij aan de verdere verduurzaming van het voedselsysteem. De ontwikkelingen binnen Beter voor Natuur & Boer zuivelassortiment zijn:  

  • Onafhankelijk CLM rapport laat zien dat 91% van de Beter voor Natuur & Boer melkveehouders natuurinclusief is; 
  • Dierenwelzijn van koeien wordt vergroot door verbeteren mobiliteit en uiergezondheid; 
  • Koeien krijgen meer weidegang.

Al sinds 2018 is Albert Heijn bezig met het verbeteren van de natuur, dierenwelzijn en de positie van boeren. Samen met 450 melkveehouders, 100 varkenshouders, 200 pluimveehouders en 360 groente- en fruittelers in Nederland maakt Albert Heijn in gezamenlijk overleg langlopende afspraken. Het verdienvermogen voor de boeren en telers is hierbij specifiek meegenomen. Albert Heijn betaalt daarnaast een premie aan de boeren voor alle investeringen die zij doen in verduurzaming. 

Natuurinclusief 
Natuurinclusieve landbouw werkt positief op de biodiversiteit en de natuur op en rondom landbouwbedrijven. Binnen Beter voor Natuur & Boer zijn natuur en biodiversiteit belangrijke, vaste onderdelen. Het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) heeft de score op natuurinclusief berekend van de Beter voor Natuur & Boer melkveehouders. 91% van de melkveehouders waar Albert Heijn mee samenwerkt binnen Beter voor Natuur & Boer werkt natuurinclusief. Dit betekent dat ze in balans met de natuur ondernemen. Het doel is om dit naar 100% te brengen. Voor de extra inspanningen die zij hiervoor leveren, bijvoorbeeld door kruiden in het land te zaaien en het niet meer ploegen van grasland, betaalt Albert Heijn hen al jarenlang een extra vergoeding van vijf cent boven op de prijs van weidemelk. 

Verbeteren diergezondheid en vergroten dierenwelzijn 
Eén van de doelen binnen Beter voor Natuur & Boer is koeien gezond ouder laten worden. Samen met een groep melkveehouders gaat Albert Heijn het lopen van de koeien in de stal in de gaten houden en waar nodig verbeteren. Dit doet Albert Heijn door middel van een – uit Engeland (mobility score) overgenomen – innovatief systeem waarbij het lopen van de koeien wordt beoordeeld. Op den duur zal dit via intelligente camera’s (AI) worden beoordeeld. Ook een gezonde uier is belangrijk om een koe gezond ouder te laten worden. Samen met de boeren wordt een programma opgezet om te komen tot een meetbaar betere uiergezondheid. Hiermee kan een boer eerder maatregelen nemen om uiergezondheid te verbeteren.

Meer dagen in de wei 
De Beter voor Natuur & Boer melkveehouders streven ernaar om hun koeien gemiddeld 180 dagen per jaar in de wei te laten lopen. Dit bevordert het natuurlijke graasgedrag van een koe en draagt bij aan het dierenwelzijn. Daarom is de streefwaarde voor weidegang verhoogd. Van minimaal 120 dagen per weideseizoen naar een streefgemiddelde van 180 dagen. 

Beter voor Natuur & Boer open voor derde partijen 
Vorige week maakte Albert Heijn bekend Beter voor Natuur & Boer open te stellen voor andere partijen. Het streven is een breed toegankelijk Topkeurmerk van Milieu Centraal te worden. Door de programma’s van een privaat bedrijfslogo naar een breed toegankelijk keurmerk te veranderen, draagt de supermarktketen actief bij aan een nieuw voedselsysteem in Nederland. Ook bovengenoemde ontwikkelingen gaan mee in de openstelling van Beter voor Natuur & Boer.

“Met de stappen in onze zuivelketen wordt deze keten nog duurzamer en diervriendelijker voor de koe, de natuur en de boer”, aldus Constantijn Ninck Blok, directeur Logistiek en Keten bij Albert Heijn. “Al jaren werken wij samen met partners en leggen we samen de lat hoog als het gaat om duurzaamheid en samenwerking in de keten. Voor de extra inspanningen die daarvoor nodig zijn, betalen wij de boeren en telers een premie die 100 procent van deze duurzaamheidsinvesteringen vergoed. Dat biedt hen zekerheid en continuïteit zodat ze kunnen investeren in hun bedrijven en zo verdient iedereen in de keten een gezonde boterham, nu en in de toekomst.”