Dirk van den Broek introduceert bodycams in supermarkten

Supermarktformule Dirk van den Broek introduceert als eerste in Nederland bodycams in de winkel. De bodycams worden ingezet bij gespannen of dreigende situaties. Daarmee worden de kleine camera’s een extra middel om onveilige incidenten in de winkels tegen te gaan. Het doel van Dirk is de-escaleren. Ervaringen in de sector (en daarbuiten) wijzen uit dat de bodycams met scherm, waardoor iemand op beeld geconfronteerd wordt met het eigen gedrag, de-escalerend werken. En na een succesvolle pilot in 2023 werkt de discountformule nu met dit type bodycam. Dirk start in veertig winkels met het gebruik van de bodycams.

Marcel Huizing, algemeen directeur Dirk van den Broek: “Als supermarkt staan wij midden in de samenleving en hebben daarmee een verantwoordelijkheid voor klanten en onze medewerkers. Voor preventie hebben we altijd gebruikgemaakt van cameratoezicht in de winkels. De bodycams zijn voor ons een aanvulling op de werkvloer om dreigende situaties snel te de-escaleren, want elk incident is er één te veel voor onze collega’s en klanten.”

Voor veilige werk- en winkelomgeving

Winkelmedewerkers krijgen te maken met dreigende situaties. En het winkelend publiek kan hier getuige van zijn. Bij zowel klant als medewerker kunnen dit soort uit de hand gelopen situaties hun sporen nalaten. En daarom is voor Dirk iedere onveilige situatie er één te veel. Wanneer er gede-escaleerd kan worden, levert dat winst op voor iedereen. Dat geldt ook voor de persoon in kwestie die vaak eerder tot inkeer komt met de inzet van de bodycam, zo blijkt onder andere uit de pilot en onderzoek. Met de bodycams hebben de medewerkers in een Dirk-winkel daarom vanaf nu een extra middel om een dreiging weg te nemen.

Hoe het werkt

Wanneer een onveilige situatie dreigt te ontstaan, kan een van de getrainde medewerkers van een Dirk-winkel daar de bodycam aanzetten. De medewerker vertelt aan de betreffende persoon dat de bodycam aangezet wordt. Vanaf dat moment neemt de bodycam beeld en geluid op, maar ziet de persoon in kwestie ook zichzelf terug. Net als bij andere camera’s in de winkel, worden beelden en geluid alleen opgeslagen en gebruikt indien dat nodig is voor overhandiging aan de politie bijvoorbeeld.

Bodycam met extern scherm

De bodycam op de winkelvloer is anders dan de standaard bodycam die men al jaren kent bij bijvoorbeeld de politie en de NS. Hier registreert de camera beelden die later in de rechtszaal als bewijsmateriaal gebruikt kunnen worden. De bodycam zoals Dirk van den Broek die introduceert, is een kleine camera mét een scherm aan de buitenzijde. Dat betekent dat iemand die zich misdraagt, dit direct terugziet op het scherm van de bodycam. Daarnaast wordt bij de bodycams die Dirk gebruikt geluid opgenomen. De pilot in Dirk-winkels bewijst dat in die combinatie het grootste voordeel zit ten aanzien van de standaard bodycam.

Voor de introductie van bodycams hebben wij een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd.