Directe samenwerking met eindklanten werpt nu al vruchten af

Tomaten, paprika’s, aubergines, courgettes, en ‘specialty’s’ zoals snackkomkommers en -paprika’s, graffity- en witte aubergines, én pepers uit de Nederlandse kassen vinden dit jaar via The Greenery Growers hun weg naar de Europese handelskanalen.

Binnen de productgroep Vruchtgroente wordt de nieuwe werkwijze, waarin er méér direct contact is tussen telers van The Greenery en de klant zichtbaar. Wat zijn de voordelen van deze meer directe samenwerking?

Eigen focus per onderdeel

The Greenery heeft een duidelijke splitsing aangebracht in haar activiteiten en bestaat uit meerdere onderdelen: The Greenery Growers, The Greenery Logistics en The Greenery International. Ieder onderdeel heeft een eigen focus. The Greenery Growers verzorgt hierbij de afzet van het product van de leden van Coöperatie The Greenery U.A. (voormalig Coöperatie Coforta). The Greenery Logistics biedt logistieke oplossingen voor versproducten. En, The Greenery International levert toegevoegde waarde in haar dienstverlening met een breed assortiment Nederlands en importproduct aan retail- en onlineklanten in Europa. De dochters Hoogsteder, Wagenaar, E. van den Berg en de andere deelnemingen bedienen specifieke markten en klanten.

Directe afstemming tussen teler en klant

“Met The Greenery Growers verzorgen we vanuit de Business Units Fruit, Vollegrond en Vruchtgroente de afzet van onze aangesloten leden”, vertelt Brent de Haan (commercieel manager Vruchtgroente). “Telers vinden het belangrijk dat we een maximale prijs realiseren tegen zo min mogelijk kosten. Zo behalen we zoveel mogelijk rendement dat terugvloeit naar de telers. The Greenery Growers heeft dan ook geen winstoogmerk. Klanten willen direct zaken doen met de bron. En sommige telers hebben
behoefte aan meer interactie met de klant. Daarom bedient The Greenery Growers klanten rechtstreeks”, vervolgt Brent.

Efficient en slim werken

“Doordat de productspecialist – en waar nodig ook de teler – bij de klant aan tafel zit, realiseren we kortere lijnen tussen de telers en de klant en is er meer transparantie. Zo is er betere afstemming over de verwachte beschikbaarheid, de kwaliteit, de invloeden van het weer, wanneer er acties gepland moeten worden, of júist niet. De klant is hierdoor in staat om goede assortimentskeuzes te maken en de teler vindt een betere aansluiting op zijn teeltplanning.” De nieuwe werkwijze draagt bij aan efficiënt en slim werken vanuit The Greenery. “We zitten kort op de markt en kunnen snel schakelen om verbeteringen door te voeren. Zowel naar de teler als naar de klant toe. Dat is essentieel omdat de productketen aan alle kanten onder druk staat, door een energiecrisis, extreem hoge grondstofprijzen, enzovoorts. Dat vraagt om extra goede afstemming met je verkoopkanaal”, concludeert Brent.

Vragen vanuit de klant samen oppakken

Jan van der Harg senior (paprika- en aubergineteler en tevens lid van PUC Vruchtgroente) merkt duidelijk verschil in de werkwijze: “Het vruchtgroenteseizoen is voor ons nu circa twee maanden aan de gang. De veranderingen zijn goed merkbaar. Als teler sta je veel directer in contact met de klanten. Deze ervaringen heb ik niet alleen zelf, dat krijg ik ook terug van collega-telers. De samenwerking krijgt echt gestalte; vragen vanuit de klant pak je nu meer samen op. Vanuit The Greenery Growers is men bijvoorbeeld samen met de klant bij ons op het bedrijf langs geweest om zaken af te stemmen.”