Er is al jaren een omslag in de foodsector bezig. Lag eerder de focus op ‘aanbodgericht denken’, al een hele tijd geleden is de verschuiving naar vraaggestuurd werken ingezet. Er wordt niet meer ‘zoveel mogelijk geproduceerd’, maar de keten wordt serieus genomen en er wordt aangesloten bij de behoeften en wensen van de afnemer. Een positieve ontwikkeling, want de voedselketen begint tenslotte bij de consument. 

Door: CBL

Het is in de foodsector niet langer ‘de leverancier centraal en de rest van de keten langs de zijlijn’. Als duurzaamheid en de toekomst van de sector ons menens zijn, hebben we het namelijk over de toekomst van de voedselketen. Want duurzaamheid raakt de hele keten: van producent tot consument. De toekomst van de keten begint bij de consument. Daarom is het belangrijk om continu de vraag te stellen: wat wil de consument?

Veranderende rollen
Alle partijen in de voedselketen moeten continu oog hebben voor wat in de samenleving en bij afnemers op de agenda staat. Zo moet een leverancier veel meer zijn dan een vakman of -vrouw die hart heeft voor het (familie)bedrijf en weet wat goed is voor zijn producten. Een leverancier moet een goede ondernemer zijn die zijn afnemers kent en daardoor zijn brood kan verdienen. Daarbij is elke ondernemer ook verantwoordelijk voor eventuele medewerkers en stakeholders. In de voedselketen van de toekomst blijven alleen de beste ondernemers over en die zullen onderling steeds beter gaan samenwerken.

Strategische ketensamenwerking
Voor supermarkten heeft strategische ketensamenwerking de toekomst: met nauwere relaties tussen supermarkten en geselecteerde groepen boeren, tuinders en leveranciers én met betere verdienmodellen in de hele keten. Binnen nu en tien jaar wordt dat de norm. Strategische ketensamenwerking geeft zekerheid voor alle partijen die duurzame investeringen doen, omdat ze garanties krijgen via bijvoorbeeld langjarige contracten of hogere prijzen. Het geeft ook zekerheid aan supermarkten dat zij producten kunnen afnemen die aan alle eisen voldoen en die aansluiten bij de wensen van de consument. 

Niet iedere leverancier of boer zal een strategische samenwerking met een supermarkt aan kunnen gaan. Daarvoor is het aanbod simpelweg te groot.  Een ondernemer die hierin een duidelijke keuze maakt, weet wie zijn afnemer is.
En weet dus ook het antwoord op de vraag waarmee het allemaal begint: wat wil de consument?

Meer weten over ketensamenwerkingen in de supermarktbranche? Neem een kijkje op www.cbl.nl/themas/sterke-keten