CRAFT voert succesvol actie tegen verhoging bieraccijns

NIJKERK, 11 oktober 2021 – Het wetsvoorstel voor de herziening van alcoholaccijnzen stuit op een toenemende weerstand. CRAFT, de branchevereniging voor onafhankelijke bierbrouwerijen, nam het initiatief tot een online petitie tegen dit wetsvoorstel die in tien dagen tijd meer dan dertienduizend keer werd getekend.

“Dit resultaat laat zien dat er een breed maatschappelijk draagvlak bestaat tegen dit wetsvoorstel,” aldus CRAFT voorzitter Jos Oostendorp. “Het is veel mensen duidelijk dat het precies het tegenovergestelde zal bereiken van wat het beoogt: een gelijk speelveld voor alle brouwerijen en een budgetneutrale vereenvoudiging.”

Het wetsvoorstel behelst onder meer het afschaffen van de korting voor kleine (tot 200.000 hectoliter per jaar) brouwerijen. “Deze korting is destijds in het leven geroepen om de schaalvoordelen die kleine brouwerijen niet hebben enigszins te compenseren.
Kleine brouwerijen hebben meer personeel nodig per hectoliter bier, en worden zo al met zwaardere lasten geconfronteerd. Afschaffen van de kortingsregel maakt het speelveld juist ongelijker,” legt Oostendorp uit.

Ook de tweede wijziging, het koppelen van de accijns aan het alcoholpercentage van het bier, pakt voor kleine brouwerijen onevenredig nadelig uit. Oostendorp: “Kleinere brouwerijen maken bier in een brede variatie aan geur, kleur, smaak en
alcoholpercentage. Bier van 5% alcohol, dat de bulk van de productie van de grote industriële brouwerijen uitmaakt, wordt door de nieuwe maatregel niet geraakt; de accijns wordt zelfs minder. Het assortiment van de kleine brouwerijen wordt wel geraakt,
en hard ook: de te betalen accijnzen vallen gemiddeld zo’n 25% hoger uit, met uitschieters naar 50%.”

Budgetneutraal is de maatregel dus allerminst. De verhoging komt nog eens bovenop het feit dat de accijns op bier in Nederland al fors hoger is dan in onze buurlanden: ongeveer twee keer hoger dan in België en vier keer hoger dan in Duitsland.

“Als je dan vervolgens in de beslisnota letterlijk leest dat er weliswaar weerstand tegen de maatregelen wordt verwacht, maar dat het ‘echter een kleine groep (zonder sterke lobby) betreft’, dan is het duidelijk dat dit wetsvoorstel niets minder is dan een slag in het gezicht van ondernemers. Negenhonderd Nederlandse brouwerijen worden na de coronacrisis nog een keer extra gestraft,” benadrukt Oostendorp.